Nordic
Bulk

Kurs for lønnsom drift

Store verdier går tapt hver dag, på grunn av manglende kunnskap hos operatører. Slik kunnskap bør komme fra ledelsen.

For første gang tilbyr vi et kurs tilpasset produksjonsledere, vedlikeholdsledere og formenn.

Kursoversikt

Beskrivelse av innhold i kursene finner du lenger nede på siden.

Knuse- og sikteprosessen: hvordan skape merverdi

  • Praktisk vedlikehold gir bedre økonomi
  • Helhetlig innsikt i prosess: fra sprenging til ferdigvare
  • Faktiske tiltak som kan implementeres i etterkant

**Mulighet for tilpasset kursopplegg ved behov

 

Les mer og meld interesse

Transportør: forleng levetiden

  • Innsikt i dybden: komponenter og produksjonsprosess
  • Nyttige tips til praktisk vedlikehold
  • Faktiske tiltak som kan implementeres i etterkant

**Mulighet for tilpasset kursopplegg ved behov

 

Les mer og meld interesse

Innhold i kurs

Transportør: hvordan forlenge levetiden

Velfungerende transportører er en av de viktigste faktorene for kontinuerlig drift. Det er mange vanlige fallgruver som gjør at både deler og selve rammeverket ryker lenge før de burde. I kurset lærer vi deg å unngå de vanligste fallgruvene; transportbånd som går skjevt, feil justering av plog og skraper, feil dimensjonering av gir og motor og påmating som gjør at bånd og ruller ryker.

Knuse- og sikteprosessen: hvordan skape merverdi

For å få maks produksjonskapasitet må du tenke helhetlig på hele linja. I kurset starter vi med plassering av sprenghylser, hjullastersjåføren sine oppgaver, valg av sikteduker, montering og vedlikehold av deler og så videre helt fram til stein lastes på bil eller båt.

Hovedfokus i begge kurs

Innsikten vi fikk i riktig vedlikehold er vesentlig for god drift. Både teori og diskusjoner var nyttige. I etterkant har vi laget rutiner på justering og skifting av deler. Bare på to måneder har vi sett effekt av tiltakene.

Gunnar Toppstad, daglig leder i Veidekke Industri avd. Amrock AS

Fokus på tiltak

Selv om det er åpenbart at bedrifter sparer penger ved å ta i bruk nye metoder, er det ikke sikkert de som utfører arbeidet er enig. Alt for ofte drar kurs- og konferansedeltakere hjem med nye idéer til forbedring, men så stopper det der.

For å sikre at kurset ikke bare blir teoretisk, får du et oppslagsverk for tiltak og hvordan de implementeres i din drift.

Innføring av nye rutiner på arbeidsplassen blir tatt bedre i mot hvis flere i ledelsen deler samme perspektiv. Når du har kollegaer å diskutere med, er det lettere å finne måter å få alle med seg på laget, og ta i bruk det dere har lært.

Kurs til ditt verk

V3-programmet

Et helt nytt 3-dagers kurskonsept hvor du får befaring i ditt verk, som vi bruker til å lage konkrete tiltak skreddersydd ditt verk.

Deretter får du egen manual til vedlikehold, kursing av operatører og etterkontroll på tiltak.

 

Se detaljene om programmet