Talent rekruttering og bevaring av kompetente ansatte er en av de viktigste utfordringene enhver organisasjon står overfor, spesielt i dagens konkurransedyktige arbeidsmarked.

Hvorfor bør DU vurdere en karriere innen bergverks- og mineralindustrien og hvorfor kan dette være en attraktiv bransje for de unge talentene?

Vedlikehold av transportør i pukkverk

Spill en viktig rolle

Bergverks- og mineralindustrien er en bransje som spiller en viktig rolle i vår moderne verden, men som ikke alltid er kjent for sin kritiske verdi for samfunnet.

Mange er ikke særlig godt kjent med bergverks- og mineralindustrien og den kritiske støtten bransjen gir til mange andre bransjer. Gruveindustrien spiller en viktig rolle ved å levere nødvendige ressurser til mange bransjer og til samfunnet som helhet. For eksempel brukes råmaterialene som utvinnes i denne bransjen til produksjonen av biler, fly, byggematerialer og til og med grønne teknologier som solcellepaneler og vindturbiner.

Ved å jobbe i gruveindustrien bidrar du til å levere de nødvendige ressursene som trengs for å bygge og opprettholde infrastruktur, transport og annen essensiell virksomhet. Dette er bare noen eksempler på hvorfor du bør vurdere en karriere i gruveindustrien. Bergverks- og mineralindustrien er en viktig bransje som tilbyr en rekke karrieremuligheter og det er en global bransje der det ofte er mulighet til å reise, lære og oppleve flere steder. Mange er ikke klar over hvor kritisk bergverks- og mineralindustrien er og dette betyr både meningsfullt arbeid og jobbsikkerhet for en som vurderer å arbeide i denne bransjen. Materialene som blir utvunnet og arbeidet som blir gjort i denne bransjen er altså ikke bare viktig for infrastruktur og byggearbeid, men også for mange andre industrier.

Hvem kan jobbe i denne bransjen?

Kanskje kjenner du bransjen godt- eller kanskje du har en helt annen bakgrunn. Det er mange muligheter som finnes i denne bransjen, og den kan gi en stabil karrierevei. Det er mange interessante jobber som er tilgjengelige innen bergverks- og mineralindustrien.

Bransjen trenger alt fra geologer og fagfolk til markedsførere og regnskapsførere. Du er ikke nødt til å kunne alt om stein og grus for å begynne i denne bransjen. her trengs det mye forskjellig kompetanse for å få hjulene til å gå!

Miljø og bærekraft

Det er vanskelig å spå nøyaktig hvordan fremtiden for bergverks- og mineralindustrien vil se ut, men det er mulig å si noe om noen av de faktorene som kan påvirke den fremtidige utviklingen. Mange tror kanskje at bergverks- og mineralindustrien ikke tenker bærekraft og miljø, og at det er mangel på vilje og innovasjon. Imidlertid er det mange i bransjen som jobber kontinuerlig med å minimere miljøpåvirkningene og forbedre sitt bærekraftsarbeid.

Det genereres ofte store mengder avfall i produksjonsprosessen, og det er nødvendig å finne effektive måter å håndtere og resirkulere dette avfallet på. Mange investerer derfor stadig i å utvikle og implementere nye teknologier og metoder som kan bidra til å redusere avfallsmengdene og øke resirkulering. Mange organisasjoner har blant annet tatt i bruk vaskeanlegg, skraper, kantlistgummi og andre tiltak for å redusere svinn og øke fokus på miljø. Det blir stadig økt fokus på miljø og co2 regnskap for bedrifter og bergverks- og mineralindustrien er ikke et unntak.

Det er flere paralleller mellom oljebransjen og gruvebransjen når det gjelder bærekraft og miljøhensyn. En av de største utfordringene for begge bransjene er bærekraft og det grønne skiftet. Det er viktig å se fremover men at bærekraftsarbeidet i begge bransjene må skje gradvis. Det er ikke realistisk å forvente at bransjene kan endre seg over natten. Men det er mulig å implementere nye teknologier og metoder gradvis for å redusere deres påvirkning på miljøet og øke bærekraftsarbeid over tid og for å finne de beste løsningene er bransjene avhengig av flere flinke folk som kommer med løsninger, tanker og ideer.

Les mer om Fremtiden for bergverks- og mineralindustrien

Les mer om Fordeler med vaskeanlegg i pukkverket

Les mer om God HMS på anlegget

Ønsker du å lære mer? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev