Å spare drivstoff og CO2-utslipp fra anleggsmaskiner er en faktor som får økende fokus i bergverksindustrien. Derfor har et team av amerikanske forskere forsket på hvordan belastning på motor kan spare drivstoff på bulldosere. De opplyser at flere av resultatene med sannsynlighet også kan overføres til hjullastere.

La oss begynne med det spennende:

Resultatene

Forskerne slår fast: Ved å redusere belastningsfaktor på motoren med 15%, kan du spare drivstoff til en verdi på 201 kroner per time og rett over 1 million kroner per år. Dette er for én enkelt maskin. 

Men det regnestykket er basert på 5200 driftstimer per år. Heldigvis har de færreste i Norge kontinuerlig døgndrift, i tillegg får vi 5 uker ferie. 

I tillegg koster diesel en smule mer i Norge.

Dieselpriser per 24 februar 2020:  

 • Norge = 8,5 kroner (avgiftsfri diesel eks. mva)
 • USA = 7,3 kroner

Diesel i er Norge 4. dyrest i verden akkurat nå

Hvis vi regner inn 16% økning i dieselpris og tar utgangspunkt i et årsverk på 1695 timer, så kommer vi fram til at du kan spare drivstoff tilsvarende 396 705 kroner per år.

Andre tall:

 • 11% høyere drivstoffeffektivitet ved å dose fra fronten av doseområdet i stedet for bakfra-foran-metoden
 • Å bytte fra høy tomgang til lav tomgang i 30 minutter om dagen sparer drivstofforbruket med 1 710 liter i året
 • Å slå av motoren i stedet for å bruke lav tomgang i en time om dagen, sparer drivstofforbruket med 2.430 liter i året
 • Å dose materiale med en nedadgående gradient gir over tid stor besparelser, hvor mye avhenger av gradient

Andre faktorer som påvirker forbruket: 

 • operatørens dyktighet
 • bulldozerkraft
 • drivstoffkvalitet 
 • utetemperatur
 • tilstrekkelig vedlikehold 

God styring av faktorene ovenfor kan redusere drivstofforbruket uten vesentlige investeringer eller driftsendringer. 

Det er dette som er interessant: Uten vesentlige investeringer.

Nederst i saken er et forslag til hvordan du kan innføre besparelsene i din organisasjon i løpet av de neste månedene.

Tallene bak undersøkelsen

I forbindelse med denne studien ble et utvalg av seks bulldozermodeller fra Caterpillar valgt.

Time- og årskostnader for forskjellige belastningsfaktorer ble beregnet forutsatt at enhetskostnaden for drivstoff var 7,59 kroner per liter og 5 200 driftstimer per år.

Ifølge Caterpillar opererer en motor som kontinuerlig produserer full nominell effekt med en lastfaktor på 100%. Den kan komme opp i 100% belastningsfaktor av og til, men fungerer sjelden på dette nivået i lengre perioder. Perioder brukt på tomgang, kjøring i revers, kjøring tom, tett manøvrering ved delvis gasspjeld og opererer nedoverbakke er eksempler på forhold som reduserer belastningsfaktoren.

Få 25 år med kunnskap:
Meld deg på bransjens mest nyttig nyhetsbrev nå

Vi har tidligere skrevet at sjåførene er de viktigste personene i et pukkverk, ettersom måten de laste påvirker hele knuse- og sikteprosessen videre. 

Her kan du se hvor stor effekt de kan også kan ha på bunnlinja:

Resultatene i fig. 2 indikerer at drivstofforbruket er en lineær funksjon av lastfaktoren. Drivstofforbruket øker imidlertid raskere i absolutte verdier for større bulldosere. Det kan også observeres at økningen i drivstofforbruket for den minste bulldoseren (D6R) er 6,1 liter i timen for hver 15% økning i lastfaktoren. Den største modellen (D11R) har en økning i drivstofforbruket på 26 liter i timen for hver økning av lasten på 15%.

I følge resultatene vist i fig. 3, koster timekostnadene for den største bulldoseren (D11R) fra 463 kroner ved en lastfaktor på 35% til 110 kroner ved en lastfaktor på 80%.

I følge resultatene vist i fig. 3, spenner de årlige kostnadene for samme bulldozer fra 2 406 938 kroner (LF = 35%) til 5 504 393 kroner (LF = 80%). 

Ved å reduserer lastfaktoren med 15%, kan en besparelse på 201 kroner per time og 1 045 637 kroner per år oppnås. Dette er for én enkelt bulldozer.

Les også:
Hvorfor sjåførene er de viktigste personer i pukkverk

Hvordan du kan spare drivstoff på anleggsmaskiner

For å bruke forskerne sine ord: det er sterk korrelasjon mellom kraft og motorens belastningsfaktor. 

Ok, da er det etablert. Forskerne enes, men hva gjør vi med det?

Hjullaster som transporterer masse.

18. Mars er den internasjonale sjåførenes dag. Det kan være en god mulighet til å ha en liten samling og fagdag. Kombinasjon mellom miljøskaping og nyttig fakta. Sett av 2 timer etter lunsj, kjøp en kake, lag en feiring og vis at du setter pris på sjåførene.

I tillegg til god stemning på arbeidsplassen, blir mennesker mer åpne og lydhøre for nye idéer når de føler seg verdsatt. Det er viktig å starte med feiring og miljøbygging, ettersom endring, idéer, tanker og regler fra ledelsen ikke alltid blir like godt mottatt.

Først når alle er glad og fornøyd kan du vurdere å ha det presentasjon med fakta og dialog. Bruk gjerne tallene om drivstofforbruk over hvis du ønsker det.

Synliggjør verdiskaping

Å synliggjøre verdiskaping er tradisjonelt en motiverende faktor til forbedring. Kanskje du kan følge med på hvor mye drivstoff dere bruker i året og se om det går ned?

Hvis du presenterer samlet drivstofforbruket måned for måned, eller kvartalsvis kan det ha en positiv effekt. Men husk å ta høyde for at lavere temperatur gjør forbruket høyere.

Også her er det noen tips som det går ann å ha dialog rundt:
Hvorfor sjåførene er de viktigste personene i pukkverk

Summen av dette viser effekten og viktigheten av sjåføren sin jobb.

NB: I mange tilfeller kan det være kontraproduktivt å lage konkrete regler eller retningslinjer f.eks. fra nå av skal alle laste på en spesifikke måten. Resultatet av slikt blir ofte at sjåfører får en følelse av at ledelsen trer ting ned over hodet på dem.

Det kan være langt mer effektivt å presentere tallene og viktigheten objektivt, for så å la det synke inn hos den enkelte over de neste ukene, og heller kjøre en ny fokusrunde der du hører på deres tilbakemeldinger om noen måneder.

Om du ønsker å ta grep rundt drivstofforbruket eller ikke, husk uansett at sjåførene er gull verdt. Gi dem en liten feiring den 18 Mars.


Regneark til tapt produksjon