Managing director Egil Solheim i Rekefjord Stone AS er svært fornøyd med det nye anlegget vi har levert til dem. Han trekker frem en økt og mer effektiv produksjon i tillegg til positiv effekt på miljøet i form av mindre støy og støv fra anlegget. Se intervjuet med Egil og film fra anlegget.

Leveransen består at to nye siktestasjoner, transportører og matere. Vi har prosjektert, levert og montert komplett anlegg og sikret Rekefjord Stone god flyt og en mer effektiv produksjon.