Stein Hermansen, operatør på det nye finknuseverket til Norwegian Edelsplitt, sjekker dataskjermen etter morningens vedlikeholdsrutine. Ingenting nytt. Han klør seg i skjegget, setter sin andre kanne kaffe for dagen på kok og åpner dagens lokalavis. Om det skulle være noe, får han varsel på skjermen.

Utfordring

Målet med knuseverket er å få kontinuerlig produksjon med lavest kost per tonn. For å få til det må anlegget være selvkjørende. Utfordingen med selvkjørende anlegg er at det aldri bør stoppe. Knusere skal ikke gå tomme, matere skal gå jevnt og sikter skal gi transportørene riktige fraksjoner til enhver tid.

Norwegian Edelsplitt ønsket et verk som gav lav kost per tonn. Da tok vi et steg tilbake og kartla hele området, sprengte bort et halvt fjell, og designet et verk som er selvkjørende.

Se prosessen steg for steg i bildekarusell.

Løsning

For at anlegget ikke skal stoppe, må maskiner langs hele produksjonslinja justeres med små variasjoner. Det starter allerede med materen fra bufferlageret. For å møte riktig produksjonsmål, måtte anlegget ha to knusere. Kunden valgte to stykk Sandvik CH 430.

For å sørge for at begge to produserer jevnt, laget vi en silo over hver knuser, med sensorer som måler nivået. Hvis det er fare for at en av knuserene går tomt, øker Skako materen tempoet fra bufferlageret.

Hvis en av siloene begynner å fylles, er det bro mellom dem, som gjør at knust stein renner over i den andre. Hvis begge siloene begynner å bli fulle, strupes påmating fra bufferlageret.

Alt dette skjer automatisk, og krever minimalt med personell i verket.

Måler hastighet

Sensorer passer på at transportbåndet går med riktig hastighet. Avvik kan bety at båndet slurer, for tung pålast eller overbelastning på motor.

Kontrollsenter

Container hvor en operatør har full oversikt. Ved feilmelding kan han overstyre verket.

Måler nivået

Hvis sikta begynner å bli full, gir en digital vakt beskjed til systemet, og transportbåndet inn stopper.

Fullmelder i silo

Ved riktig nivå i silo, får anlegget beskjed om å øke utlasting til bufferlager.

Automatisk påmating

Inne i kulvert kommuniserer Skako materen med resten av anlegget. Den justerer påmating løpende.

Sensorer for selvgående drift

  • Fullmeldere i siloer
  • Hastighetsmåler i transportør
  • Nivåvakt i sikt
  • Vibrasjonsvakt i sikt
  • Volumvekt på transportør

Støy- og støvdemping

Beboelse i nærheten av pukkverk er et kjent problem for flere. Da er det viktig å dempe støv- og støy fra verket for å kunne leve side om side med minst mulig friksjon.

For å minske støynivået bygget vi isolerte sandwich plater rundt både Sandvik knusere og Wima sikter. I tillegg monterte vi et skreddersydd anlegg for støvdemping fra spesialisten Sismark dust solutions.

For å ta hensyn til naboer bygget vi alle knusere og sikter inn i isolerte sandwich vegger. Disse demper støy og unngår at støv slipper ut i ytre miljø. I tillegg er det montert støvdempingsanlegg.

Data vil endre bransjen

Sensorer i produksjonen sender løpende ut data. Hvis vi samler inn dataen, kan vi bruke den til å anslå trender, se hvor lenge reservedeler varer og mye annet. Dette vil gi langt mer effektiv produksjon, og brukes allerede i en mengde industrier.

Klikk på knappen under for å se hvilken stor rolle “big-data” vil spille i fremtidens drift av pukkverk, gruver og mineralutvinning.