De mest lønnsomme løsningene kommer når vi kombinerer kundens unike driftserfaring fra verket, med vår kunnskap fra både drift og bygging av anlegg.

Under bygging av det nye grovknuseverket på Lia tok vi begge deler med oss inn i utvikling av nytt anlegg. Vi turte å kalle en spade for en spade og utfordret på begge sider av bordet.

Resultatet av den åpne dialogen ble løsninger som gav høyere produksjonskapasitet og sikrere arbeidsforhold i alle deler av verket.

Se hva pressen skriver

Utfordring

Thomas Thorgård så opp fra en rykende kopp morgenkafé. På andre siden av det frostkledde vinduet ventet snøskufling av transportører. Dagen før tok samme oppgave en time i titalls kuldegrader.

Vedlikeholdsarbeidet i høyden så han ikke frem til. Under slike forhold var det ofte glatt og finstoffet fra den knuste steinen klebet seg rundt deler. I tillegg hindret det produksjon. I alle knusetrinn.

En vanlig uværsdag på anlegget til Franzefoss pukk avdeling Lia, 9 kilometer utenfor Trondheim. Når de kontakten oss for å bygge nytt anlegg var utfordringen klar; maks produksjonskapasitet gjennom hele linja og topp HMS under alle værforhold.

Først sprengte vi og gravde ut området, for å få riktig fall i anlegget.

Deretter laget vi automatisk mating for å sikre at knusere kontinuerlig har stein. Sømløs flyt i alle knusetrinn er essensielt for høy produksjon.

Løsning

For å verne ansatte valgte vi transportører med fullt utstyr, noe som minimerer vedlikehold under heftige værforhold. Med takoverbygg slipper operatører å skufle snø, plog og skraper hindrer at de må spa løsmasse, og tracker hindrer skevkjøring av bånd.

I sum blir transportøren så vedlikeholdsfri som mulig, og når det først må utføres vedlikehold, har transportørene brede gangbaner for god tilkomst.

Neste tiltak var å bygge inn grovknuseren og hele mellomknuseverket. Med vegger av isolerte sandwich struktur slipper operatører å blåse frostrøyk mens de fikler med en frossen skiftenøkkel. Å utsette noen for å jobbe i steinstøv var ikke aktuelt, så vi monterte et moderne støvdempingsanlegg.

Justerbar sikt

Etterspørselen varierer på 22-120 mm, det løste vi med egen mater som slås av/på for den fraksjonen.

Automatisk mating

Automatiske matere fra bufferlager gir nøyaktig mengde stein til mellomverket.

Valg av komponenter

Kunden valgte selv Sandvik knusere, Skako matere og Wima sikter.

Minst mulig kjøring

God logistikk til og fra bruddet gir minst mulig kjøring og kontinuerlig pålasting til grovknuser.

Bedre HMS

Takoverbygg hindrer snø og arbeid i høyden, brede gangbaner gir god tilkomst ved vedlikehold.

Konkrete HMS-tiltak

  • Takoverbygg på transportører hindrer at ansatte må skufle snø i høyden
  • Nordic Transportør spesialutviklet for nordiske forhold, som ekstra vekt ved snø
  • Bedre arbeidsmiljø i kulde når knusere er innebygd med isolerte vegger
  • Økt tilkomst med brede gangbaner alle steder man arbeider i høyden

Jevnt over øker trivselen, og man unngår «raske løsninger» som fort kan oppstå under krevende arbeidsforhold.

Økt produksjon

Utover topp HMS skjermer overbygg knust masse fra nedbør i store deler av produksjonen. Ettersom de vurderer å bygge inn et nytt finknuseverk allerede, er flyt gjennom hele linja essensielt. Hvis materialet kleber seg og stopper opp i sikta til grovknuseverket, går det ut over flyten i hele linja.

Selv om anlegget har flere automatiske påmatere og sensorer for jevn produksjon, skreddersydde spjeld for valgfrie fraksjoner og flytprinsippet er lagt til grunn i alle trinn, hjelper det lite hvis været setter en stopper. Derfor er alt nødvendig utstyr innebygget med tak.

Alle faktorer må tas med i beregningen for å oppnå optimal produksjon.

Vi ønsket å prøve en norsk leverandør denne gang. De forstod prosjektet fra første stund og har masse kunnskap om helheten i et pukkverk. Det har vært over all forventning.

Pål Richard Thomas, teknisk sjef i Franzefoss Pukk

Under utviklingen av det nye anlegget så vi på behov i dag, men også de som vil komme.

Ettersom finknuseverket er fra 70-tallet, laget vi mellomknuseverket skalerbart, med plass til neste byggetrinn i samme hus. Når Franzefoss Pukk vil oppgradere finknuseverket, står alt klart.

Optimal flyt i alle anlegg

God flyt gjennom hele anlegget er noe av det vi legger mest arbeid ned i. For å få en optimal prosess må knuser og transportbånd stoppe på riktig tidspunkt, unngå overmating, og ta ut fraksjoner jevnt. Slik får Franzefoss forutsigbar drift hele året.