Hva er en sikteprosess?

Sikteprosessen handler om å sortere material og fraksjoner. Sikteprosessen er vanligvis en del av den totale prosessen i et anlegg for materialhåndtering. Sikting sikrer at materialet blir delt i riktige fraksjoner og øker kvalitet på sluttproduktet.

Wima sikt

Hvordan kjører vi effektivt?

Underload

Kjører man for lite materiale om gangen kan man oppleve at massene spretter raskt over sikteduken uten å få skikkelig kontakt med sikteduken. Opplever man dette vil man ikke få en effektiv sikteprosess. Det kan føre til at man kun får gjennom en brøkdel av massen som skal gå gjennom duken, og at man ikke treffer siktekurven. Dette er også et tegn på at sikten går for fort.

  • Noen tiltak man kan gjøre for å øke effektiviteten er å ta av ubalanselodd for å redusere g-kreftene. Dette vil konkret føre til at det blir mindre sprett i siktedekket. En ekstra bonus ved dette er at lagrene dine vil få lenger levetid. 
  • Det er også mulig å redusere turtallet på drivverket for å redusere hastigheten på sikten. Dette kan fungere bra i enkelte tilfeller. Det er allikevel veldig viktig å notere seg at man aldri må gjøre dette uten å konferere med maskinleverandør først. Det kan få store og kostbare konsekvenser dersom det ikke gjøres riktig.
  • Det kan øke effekten av skiteprosessen om man kjører noe mer material slik at materialet får god og stødig flyt over sikteduken. Ligger materialet tettere kan det hjelpe til å presse massene tettere på sikteduken og «dunke» massene gjennom duken.

Overload

Har du for lite sprett på sikteduken vil du heller ikke få en optimal sikteprosess. Ved overload kan man få problemer med at det ikke er nok kraft til å dunke massene gjennom maskene i sikteduken ettersom det blir for mye materiale. Dette kan føre til at du ikke får siktet så mye som du bør, at du ikke treffer på siktekurven, og at du får problemer med at stein setter seg fast i maskene. Dette kommer av at sikten går for sakte, slik at man mister for mye g-kraft.

  • I en slik situasjon er løsningen ofte å gjøre det motsatte av forrige eksempel, altså øke turtall eller sette på flere ubalanselodd. Ikke gjør dette uten å konferere med maskinleverandør først. 
  • Det kan også lønne seg å teste ut alternative sikteduker til den du opplever problemer med. Variasjon i hullstørrelse, materiale og hardhet kan ha stor innvirkning på effektiviteten i sikteprosessen.
Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone
Å velge den optimale duken uten å teste er nærmest umulig. Det er rett og slett for mange ulike faktorer som spiller inn.

Ujevn spredning på siktedekket

Det er viktig å sørge for jevn fordeling av masse på sikten. For lite masse vil føre til for mye sprett på siktedekket som drastisk vil påvirke siktekurven. Uten overliggende masse som trykker fraksjonene gjennom maskene i sikteduken, vil massen bare sprette av gårde over duken. Har du problemer med ujevn spredning på siktedekket kan en plog være løsningen. I praksis innebærer dette at man monterer noen PU-lister i kassen, som vil bidra til å spre massene jevnt utover. En enkel og rimelig løsning.

Tette masker i sikteduken

Har du feil duk gir det mer vedlikehold og lavere kvalitet på sluttprodukt. Vi anbefaler at du gjennomfører en sikteduksanalyse for å finne ut eksakt hva slags type duk som passer best i ditt verk.

Konsistens og klebrighet på materiale, fuktighet, type sikt, antall slag og hastighet på siktemaskin er alle faktorer som påvirker siktedukens egenskaper.

Når det øverste laget går tett, gjør ingen av dukene jobben sin. Det finnes utrolig mange sikteduker i ulike tykkelser og materiale. Du har modulduker, Iseflex, fingersikter, sidespente og langspente duker, gummi, PU eller stål for å nevne noe.

Forskjellen på sikteduk fra Kûper
Før- og etterbildet viser den enorme forskjellen riktig duk kan gjøre for sikteprosessen.

Ønsker du mer informasjon om sikteprossesen og sikteduk? Ta gjerne kontakt med oss!

Les også:

Den enorme forskjellen av riktig sikteduk

Hvordan unngå nedetid i pukkverket

De 5 viktigste spørsmålene for når du kjøper transportbånd

Et miljø tiltak sparte seg på flere fronter