Wima sikter

Wima er markedets mest solide leverandører med lang fartstid. De har spisskompetanse på sikter til pukkverk og annen industri.

 

Sikter i XL-format

For å gi maks produksjon har WIMA utviklet siktemaskiner i XL-format. De kan lage overflater opp til 24 kvadratmeter per siktedekke. Det blir hele 3 000 mm bredde og 8 000 mm lengde.

Alle sikter kan leveres med vasking og/eller avvanning.

Sirkulære sikter

Wima sirkulær sikt

Lineære sikter

Elliptiske sikter

Wima løsning

Sterkt siktedekke

De langsgående bærerne er boltet, som gjør det mulig å unngå svake sveisesømmer som svekker korselementet. De er også gummierte for å hindre slitasje.

Sidevegger og alle komponenter blir laget med høy presisjon med datastyrt laserskjæring.

Lenger levetid med unik katalysator 

Den totale vekten av katalysatoren er kraftig redusert, som gir lengre levetid fordi mye av belastning på lageret forsvinner. De klarer Wima ved å montere skiven som skaper sirkulær, lineær eller elliptisk vibrasjon på hver sin side av sikta til en solid aksel. Ubalansen blir kun generert av diskene. Siden vekten er montert ytterst i skiven utnytter de gravitasjon bedre og vektene på skiven er mindre enn mange andre siktemaskiner. 

Når det gjelder elliptiske sikter, skiller WIMA seg ut i markedet. Elliptiske siktemaskiner er konstruert med en kombinasjon av sirkulær og lineær vibratorer. Vibrasjonsmønstrene overlapper hverandre og kan justeres individuelt med elektronisk styring. 

100% tett lager

Fullstendig tetning rundt hele vibrasjonsmekanismen gir lang levetid, ettersom det ikke kommer forurensning inn, og ingen tap av olje ut fra lageret.

I begge lagerhus blir olje sprutet rundt av de roterende platene. Det er derfor ikke nødvendig å fylle olje i akselbeskyttelsesrøret. Lagrene kan ikke overmøres og leveres alltid med optimal mengde olje.

Last ned brosjyre for info om utstyr
Kontakt tekniker

Stort utvalg av sikteduk

Modulbasert siktedekke

Siktedekke som bygges i moduler gir deg muligheten til å kombinere ulike hullstørrelser og hardhet i PU. Riktig type og plassering kan gjøre underverker for egenskapene til sikta. Vi har alle duker fra Kûper og Isenmann.

 

Siktedukanalyse

Riktig sikteduk til materialet du produserer enormt viktig. For noen passer fingersikter av metall, hos andre en kombinasjon av ulike hullstørrelser og hardhet av PU, og noen stålduk. Det finnes ingen av fasitt, og den eneste måten å finne en optimal løsning er ved siktedukanalyse.

Klikk på linken under for å se hvor viktig siktedukanalyse var for Rekefjord Stone.

Den enorme forskjellen av Riktig sikteduk