Trommelsikt til stein

Med trommelsikt fra MDS kan du skille verdifull stein ut fra andre masser, og gjenbruke dem på stedet. Du sparer miljøet og tjener penger samtidig.

 

 

Store fraksjoner

Maskinene håndterer stor stein. Med en trommel på 1,2 – 1,8 meter i diameter.

Hent ut verdier

Stein kan skilles fra alle typer masse. Jord, røtter, singel, leire som kleber seg kan dumpes i sikta.

Testet i Norge

Norsk Stein og Stangeland Pukk har MDS maskiner som de bruker til å rense masser.

Finstoff skilles

Finstoff kan brukes på stedet, til å bygge opp skråninger, blomsterbed og lignende.

Enkel å flytte

Pakk sammen transportører og kjør den opp på tralle innen timen.

Stangeland gjenbruker med trommelsikt

Da Stangeland Pukk laget industritomt for Norsk Hydro på Karmøy brukte de MDS trommelsikt til å skille stein ut fra massene som ble gravet opp.

De siktet ut en fraksjon som de brukte til å pukke opp tomta, og en mindre til å bygge opp blomsterbed og områder rundt, før de la på jord. Så mye som mulig ble brukt på stedet.

De sparer penger på:

MDS 412

300 tonn i timen

MDS sin trommelsikt kan brukes til å grave ut av tomt, utnytte overskuddslager i pukkverk, ved bygging av grøfter, veibygging, og skille klebende masser f.eks. leire fra stein.

Enkel men effektiv teknologi banker av all løsmasse.

 

Miljøvennlig og lønnsomt

Med trommelsikt til stein sparer du penger ettersom du slipper å frakte inn så mye stein utenfra, i tillegg er det gunstig for miljøet å gjenbruke masser på stedet. Dermed slipper du transportetapper både til og fra. Hvis du utvinner så mye stein at du ikke får solgt alt direkte på stedet, kan du selge det videre.

Fordeler med MDS trommelsikt

Lønnsomt for deponi

Driver du deponi, kan du først ta betalt for massene. Deretter kan du bruke trommelsikt til å hente ut stein av den samme massen, for så å selge den ut igjen. Du tjener både inn og ut. Målet er å kaste så lite materiale som mulig, samtidig som du tjener penger.

Last ned brosjyre med spec

Ulike størrelser

Kapasitet tilpasset ditt bruk

Trommelsikter leveres i ulike størrelser, avhengig av hva du skal produsere og mengde. De kan også kombineres og settes på rekke ved behov for flere fraksjoner på samme sted.

Ta kontakt for å høre mer om mulighetene