Moderne Støvdemping

Ikke utsett ansatte for steinstøv i lungene. Det unngår du med moderne støvdempingsanlegg.

 

Dyser med trykkluft gir økonomisk drift

Dyser med høyt trykk av luft og vann lager vannpartikler (tåke) på samme størrelse som støvpartikler. De fanger opp støvet som da faller til ro. Hele systemet blir kapslet inn med stålplater og gummi for å sikre effekt og skjerme for vind.

Systemet drives kun ved bruk av vann og trykkluft, uten tilsetting av noen form for kjemikalier. Dette gjør systemet billig i drift. Bruker ca. 1-2 liter vann per produsert tonn.

Topp HMS med støvdemping:

Sismak Dust Solutions

Enorm forskjell før/etter

Så mye støv er ikke vanlig i Skandinavia, men filmen viser hvor effektivt støvdemping er.

Sismak Dust solutions er fra Tyrkia, hvor støv er et stort problem. De er spesialister på faget.

Mer effektiv enn vanlige dyser

Ved bruk av tradisjonelle dyser blir vannmolekylene alt for store og de vil i liten grad hjelpe på svevestøvet. I tillegg vil materialet bli gjørmete og lite egnet for sikting i motsetning til Sismak systemet som har minimalt vannforbruk.

Systemet kan opereres ved hjelp av et kabelstyrt kontrollpanel eller kan bygges inn i et PLS system. Det er da mulig å skru av eller på de forskjellige linjene etter behov.

Ingen frostproblemer

Når anlegget skrus av etter endt arbeidsdag vil egne magnetventiler kutte vanntilførsel og det blåses trykkluft gjennom hele systemet. Når det er tomt for vann unngår du frostproblemer, og alle vannfilter blåses rene for forurensing.

Last ned brosjyre for info om teknologien

Spesialister fra Trykia

Spisskompetanse på støv

Vi samarbeider tett med Sismak Dust Solutions fra Tyrkia. De har lang erfaring i og rundt midtøsten – noen av verdens tørreste områder for produksjon av stein.

Med frostsikring er anleggene tilpasset Skandinavia.

Ta kontakt for å høre mer om mulighetene