Nordic
Bulk

Små transportbånd til å grave ut kjeller

Små transportbånd gir deg muligheten til å frakte jord, stein, grus ut av kjeller, bort fra tomt, opp i container m.m.

Grav ut av kjeller enkelt med små transportbånd

Små transportbånd til kjeller flyttes rundt med trillehjul og flere kan kobles sammen og brukes på rekke. Enkelt og effektiv utgraving.

Leveres i ulike størrelser og kapasiteter fra Mace Industries, som er spesialist på små transportbånd.

Se hva anleggsmaskinen skriver om disse transportbåndene.
NB: Vi har overtatt som leverandør i Norge siden sommeren 2019

Små transportbånd brukes til å

Last ned brosjyre om små transportbånd

Mace Industries sin brosjyre

Ta kontakt for å få tilbud på mobile transportbånd

Kontakt tekniker