Nordic
Bulk

MDS trommelsikt

Med trommelsikter fra MDS kan du hente ut verdier fra masser og gjenbruke dem på stedet. Du sparer miljøet og tjener penger samtidig.

 

 

Store fraksjoner

Maskinene håndterer stor stein. Med en trommel på 1,2 – 1,8 meter i diameter.

Hent ut verdier

Stein kan skilles fra alle typer masse. Jord, røtter, singel, leire som kleber seg kan dumpes i sikta.

Testet i Norge

Norsk Stein og Stangeland Pukk har MDS maskiner som de bruker til å rense masser.

Finstoff skilles

Finstoff kan brukes på stedet, til å bygge opp skråninger, blomsterbed og lignende.

Enkel å flytte

Pakk sammen transportører og kjør den opp på tralle innen timen.

Stangeland gjenbruker på stedet

Da Stangeland Pukk laget industritomt for Norsk Hydro på Karmøy brukte de MDS trommelsikt til å skille stein ut fra massene som ble gravet opp.

De siktet ut en fraksjon som de brukte til å pukke opp tomta, og en mindre til å bygge opp blomsterbed og områder rundt, før de la på jord. Så mye som mulig ble brukt på stedet.

De sparer penger på:

MDS 412

300 tonn i timen

Trommelsikter fra MDS kan brukes på utgraving av tomter, overskuddslager i pukkverk, grøfter, veibygging, klebelige masser full av leire.

Enkel men effektiv teknologi banker av all løsmasse.

 

Miljøvennlig og lønnsomt

Ikke bare sparer du penger, det er også svært gunstig for miljøet å gjenbruke masser på stedet. Du slipper transportetapper både til og fra. Om du ikke får bruk for alt på stedet, kan du selge massene.

Fordeler med MDS trommelsikt

Lønnsomt for deponi

Driver du deponi, kan du først ta betalt for massene. Deretter kan du enkelt hente ut stein av den samme massen, for så å selge den igjen. Målet er å kaste så lite materiale som mulig, samtidig som du tjener penger.

Last ned brosjyre med spec

Ulike størrelser

Kapasitet tilpasset ditt bruk

Trommelsikter leveres i ulike størrelser, avhengig av hva du skal produsere og mengde. De kan også kombineres og settes på rekke ved behov for flere fraksjoner på samme sted.

Ta kontakt for å høre mer om mulighetene