KISA Kombinerte foringsenheter

KISA – kombinerte foringsenheter brukes til bulkmateriale som er vanskelig å transportere. Port og transportør settes sammen til en enhet ved hjelp av en koblingsboks. Vertikale, boltede blader under portbunnen sørger for bulkmaterialet ned til matebeltet og forhindrer dermed ukontrollert utbrudd. Spalten mellom porthuset og koblingsboksen – når porten åpnes – lukkes med lange tetningsstenger, boltet på frontsidene av bunnplaten. Så, ned til utløpshodet til foringsbeltet, realiseres en lukket materialstrøm av KISA foringsenheter.

KISA elektrisk drevne skyveporter

KISA – elektrisk drevne skyveporter er konstruert i modulær design. Alle rammedeler er boltet til hverandre og hver enkelt del kan skiftes ved slitasje. Drivenheten er plassert i midten og beskyttet mellom sidestangen. Portbunnen er betydelig redusert og gir derfor forutsetningen for en god drenering av vått bulkmateriale. Alle platedeler er varmgalvaniserte. Drivaksel, pinjong, tannstang og glideskinner er galvanisk belagt. Installerte grensebrytere markerer posisjonene “Åpen” og “Lukket”.

KISA doseringsbelter

KISA doseringsbelter brukes til gravimetrisk så vel som volumetrisk dosering av bulkmateriale. Designet er modulært, som for portene, dvs. hver enkelt del er boltet og kan endres ved slitasje. Utløpskapasiteter opp til 2500 t/t er mulig. Den nyeste teknologien til frekvensomformere tillater absolutt kontinuerlig kontroll for ethvert område. Så, for eksempel kapasitetskontrollen til KISA Standard-beltet D800, dekker området 0–600t/t.

KISA flate skyveporter og nødstoggingsporter

Les mer på KISA sine sider