Vi lever for å lage fremtidens løsninger

Alle deler av et samfunn trenger byggeråstoff, og i norden bygges det som aldri før. Se hvordan vi ønsker å møte behovet.

Justerbare sikter

Siktestasjon som kan justere mengde av fraksjoner på etterspørsel.

Sømløs drift

Automatiske matere fra bufferlager gir sømløs påmating i neste knusetrinn.

Velg komponenter

Du står fritt til å velge komponenter som knusere, sikter, matere, m.m.

Effektiv logistikk

Gjennomtenkt logistikk i hele verket. Plassering i forhold til brudd og lasting på bil/båt.

Nordic Transportøren®

Selvgående, skalerbar og topp HMS. En av våre mest innovative løsninger.

Vi vil møte fremtidens behov for byggeråstoff ved å lage anlegg som produserer på verdens rimeligste og reneste strøm, er selvkjørende, og har komponenter som gir deg mindre nedetid. I tillegg skal de vare til du får solid overskudd i flere tiår – og så litt til.

Kort fortalt; løsninger som gir deg bedre økonomi.

Se vår mest unike jobber

Nytt finknuseverk Nordic Transportøren®

For å sikre deg god økonomi overlater vi ingenting til tilfeldighetene. Hvilken type ressurs har du? Hvilket produkt skal du lage? Hvordan får vi effektiv logistikk til og fra brudd? Hvordan får vi ned lastetid på bil eller båt?

Et nytt anlegg skal være gjennomtenkt, nøye gjennomtenkt. I denne prosessen står du sentralt. Vi ønsker å spille ball med deg, og vi gir oss ikke før vi har funnet den mest optimale løsningen.

Først da, bygger vi anlegg for fremtiden.

Norwegian Edelsplitt, Hellvik utfordret oss til å tenke nytt – helt nytt. Vi gikk flere runder sammen, og endte med et anlegg som markerer overgangen til den digitale tidsalder; et selvkjørende anlegg.

Klikk på filmen for å se prosjektet.

Vår metode – et skritt foran

1

Kartlegge

Forstå dine produksjonsbehov og kartlegge ressursene du har tilgjengelig.

2

Utvikle

Lage flytskjema som gir deg optimal drift, basert på kravspec vi har definert.

3

Designe

Designe et anlegg med et helhetlig perspektiv; økonomi, HMS, og logistikk.

4

Produsere

Produsere fagverk og alle deler til anlegget, for å ha full kontroll på riktige leveranser.

5

Montere

Prosjektlede hele prosessen for å garantere høy kvalitet. Ordner betongarbeid, elektrisk- og mekanisk sammenstilling.

6

Drift

Vi står ved din side til anlegget er i full drift og hjelper gjerne til med opplæring av personell.

HMS i fokus

På hvert eneste punkt har vi innarbeidet rutiner for å sikre topp HMS. Når anlegg står ferdig har det gangbaner alle steder der operatører arbeider i høyden, det har deksel på roterende utstyr og gjennomtenkte løsninger for god tilkomst. Alltid i henhold til maskindirektivet.

Flere i Team Nordic har jobbet i pukkverk over 20 år, og har inngående kjennskap til utfordringene med vedlikehold. Dette bruker vi når vi designer anlegg, helt ned på detaljnivå.

Denne kunnskapen er også grunnlaget for Nordic Transportøren. Klikk på linken under for å se den innovative løsningen.

Visste du?

Nordic Transportøren®

Nordisk stein er verdens hardeste. For å motstå slitasje, samt tung snødrevje og bister vind trenger nordiske anlegg en transportør som tåler «alt». Dette har vi utviklet basert på 25 års erfaring i nordiske knuseverk.

I tillegg er den skalerbar, bygg den nøyaktig som du vil.

Ønsker du mer kunnskap?

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!