Ønsker du å redusere kostnader og øke fokus på miljø kan vaskeanlegg være noe for ditt anlegg. Vaskeanlegg kan hjelpe deg å sikre kvaliteten på endelig produkt og beskytte miljøet. Vaskeanlegg fjerner uønskede stoffer som jord, sand og annet skitt fra pukk, noe som resulterer i et rent og godt produkt.

Vaskeanlegg fra Nordic Bulk leverer i samarbeid med CDE

Økt produktkvalitet

Vaskeanlegg gjør det mulig å fjerne urenheter, skitt og jord fra produktene, noe som resulterer i en høyere kvalitet på produktene. På mange anlegg kan en stor utfordring være kvalitetsikring, spesielt når det blir utfordrende værforhold, tøffe miljø og større volum. Vaskeanlegg, kan hjelpe ditt anlegg å overkomme mange av disse utfordringene.

En økt kvalitet på produktene betyr at de er mer attraktive for kundene, og at de kan selges til høyere priser. Dette kan resultere i økt inntjening for pukkverket. I tillegg, da kundene er mer tilfreds med produktene, øker også sjansen for at de vil velge samme leverandør igjen i fremtiden.

Vaskeanlegget gir oss også mulighet til å hente verdi i ressurser som tidligere ble sett på som deponerte varer. Finstoffet kan vaskes fra grus- og sandmassene, vaskeanlegget gir mulighet for resirkulering av gammel masse. Dette gir bedre økonomi gjennom bedre massebalanse og produktkvalitet.

Økt effektivitet

Vaskeanlegg øker produktiviteten ved å sikre at produksjonsprosessen går smertefritt og uten hindringer. Når produktet er fri for urenheter, vil produksjonen være mer effektiv gjennom at du reduserer søl og slitasje på anlegget noe som resulterer i økt produktivitet.

Bedre arbeidsmiljø

Vaskeanlegg reduserer mengden av støv og skitt i arbeidsområdet, noe som gir bedre arbeidsforhold og reduserer risikoen for skader og helseskader blant arbeidstakere. Urenheter, sand og jord kan utgjøre helserisiko for arbeidere om det f.eks er mye fint støv i luften på anlegget som arbeidere puster inn. Ved å bruke et vaskeanlegg får du ikke bare benyttet mer av massen men du får også redusert risiko for f.eks støv på arbeidsplassen og arbeidsmiljøet blir bedre.

Få mer ut av hele verdikjeden

Byggesteiner fraktes i gjennomsnitt 18,6 km fra steinbrudd til byggeplass, ifølge offentlige undersøkelser. I all hovedsak fraktes det med lastebil som kjører tomt tilbake for å laste på ny. Alternativet er bruk av miljøstasjoner, da kan lastebilene kjøre fullastet begge veier.

Hvis vi i tillegg halverer avstanden hver lastebil må kjøre ved å bygge sentralt plasserte vaskeanlegg med betong- og asfaltverk på samme sted kan vi halvere kjørelengden.

Vi har sett på mulighetene, gjort anslag på støymålinger og kalt konseptet Sentralstasjonen.

Hadde lastebilen til venstre hatt returlass til miljøstasjon, ville det medført store besparelser for miljøet og økonomien til entreprenøren.

Hvis sentralstasjonen halverer kjørelengde på tippbiler som er fullastet begge veier vil det redusere kjøring uten last opp mot 90 prosent. Per produsert tonn blir det 37 prosent mindre CO2-utslipp og 12937 mindre liter diesel i året. Samtidig sparer det entreprenøren for 647 000 kr i årlige kostnader knyttet til hver lastebil.

Tallene over gjelder kun èn lastebil. Hvis du ganger det opp med hvor mange tippbiler som er på norske veier, da blir miljøregnestykket heftig.

Vi er i dialog med offentlige aktører for å estimere hvor mange lastebiler som kjører til og fra steinbrudd på norske veier. Når vi ganger tallene opp med antall biler tror vi tallene blir oppsiktsvekkende.

**Regnestykket overfor er basert på offentlige tall. Dessverre finnes ikke tall på hvor stor andel lastebiler kjører fullastet begge veier ved bruk av vaskeanlegg. Vi vet at det ikke er reelt å si at alle biler, alltid kjører fullastet til/fra vaskeanlegg, men vil ikke basere regnestykker på antagelser om hvor mange biler det kan være. Dette vil varierer fra anlegg til anlegg. Derfor blir det mest naturlige å ta utgangspunkt i en fast parameter alle kan forholde seg til. I regnestykker tar vi utgangspunkt i at alle biler kjører begge veier fullastet. Fra det kan hvert anlegg regne seg fram til hvor mye de kan spare.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev