Sikteprosessen kan fort bli en litt irriterende “Gullhår og de tre bjørnene” situasjon. Ikke for mye, ikke for lite, men akkurat passe.

Har du problemer med ujevn spredning av masse på siktedekkene dine? Treffer du ikke helt på siktekurven? Da er disse tipsene midt i blinken for deg.

For mye sprett

Dersom massene spretter over sikteduken litt for raskt, vil man ikke få en effektiv sikteprosess. Det kan føre til at man kun får gjennom en brøkdel av det som skal gå gjennom duken, og at man ikke treffer siktekurven. Det er også et tegn på at sikten går for fort.

I en slik situasjon kan det hjelpe å ta av ubalanselodd for å redusere g-kreftene. Dette vil konkret føre til at det blir mindre sprett i siktedekket. En ekstra bonus ved dette er at lagrene dine vil få lenger levetid. 

Det er også mulig å redusere turtallet på drivverket for å redusere hastigheten på sikten. Dette kan fungere bra i enkelte tilfeller. Det er allikevel veldig viktig å notere seg at man aldri må gjøre dette uten å konferere med maskinleverandør først. Det kan få store og kostbare konsekvenser dersom det ikke gjøres riktig.

Eksempel fra virkeligheten

Sikten skulle kutte på 22 millimeter, med ved sikteanalyse viste det seg at 30% av det som skulle gått gjennom, bare spratt forbi. I dette tilfellet skyldtes det at hastigheten var for høy og at det var for lite masse på sikten. Løsningen ble å snu dreieretningen på drivverket til sikten. Når man snur dreieretningen på drivverket til sikten vil massene sprette mot fartsretningen. Fordi siktedekket er vinklet nedover vil det i praksis kun gjøre at massene spretter over duken saktere, som igjen fører til at man får optimalisert sikteprosessen. 

I akkurat dette eksempelet ble dette en god løsning, men man skal være litt forsiktig med å gjøre dette da man vil øke sannsynligheten for ploging fordi man ikke har samme g-kraft til å dunke steinene gjennom maskene. Som en generell huskeregel kan det være greit å ha i mente at man alltid bør konferere med sikteduksleverandøren før man gjør endringer i oppsettet.

For lite sprett

Har du for lite sprett på sikteduken vil du heller ikke få en optimal sikteprosess. Du kan får problemer med at det ikke er nok kraft til å dunke massene gjennom maskene i sikteduken. Dette kan føre til at du ikke får siktet så mye som du bør, at du ikke treffer på siktekurven, og at du får problemer med at stein setter seg fast i maskene. Dette kommer av at sikten går for sakte, slik at man mister for mye g-kraft.

Løsningen på denne utfordringen blir å gjøre det motsatte av forrige eksempel, altså øke turtall eller sette på flere ubalanselodd. Samme oppfordring gjelder også her, ikke gjør dette uten å konferere med maskinleverandør først. 

Det kan også lønne seg å teste ut alternative sikteduker til den du opplever problemer med. Variasjon i hullstørrelse, materiale og hardhet kan ha stor innvirkning på effektiviteten i sikteprosessen.

Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone
Å velge den optimale duken uten å teste er nærmest umulig. Det er rett og slett for mange ulike faktorer som spiller inn.

Ujevn spredning på siktedekket

Det er viktig å sørge for jevn fordeling av masse på sikten. For lite masse vil føre til for mye sprett på siktedekket som drastisk vil påvirke siktekurven. Uten overliggende masse som trykker fraksjonene gjennom maskene i sikteduken, vil massen bare sprette av gårde over duken.

Merk hvordan steinene bare spretter, og ikke faller gjennom når det ikke er jevn spredning på siktedekket.

Sliter du med hulrom på sikteduken?

Har du problemer med ujevn spredning på siktedekket kan en plog være løsningen. I praksis innebærer dette at man monterer noen PU-lister i kassen, som vil bidra til å spre massene jevnt utover. En enkel og rimelig løsning.

Tette masker i sikteduken

Konsistens og klebrighet på materiale, fuktighet, type sikt, antall slag og hastighet på siktemaskin er alle faktorer som påvirker siktedukens egenskaper.

Når det øverste laget går tett, gjør ingen av dukene jobben sin. Det finnes utrolig mange sikteduker i ulike tykkelser og materiale. Du har modulduker, Iseflex, fingersikter, sidespente og langspente duker, gummi, PU eller stål for å nevne noe.

Forskjellen på sikteduk fra Kûper
Før- og etterbildet viser den enorme forskjellen riktig duk kan gjøre for sikteprosessen.

Har du feil duk gir det mer vedlikehold og lavere kvalitet på sluttprodukt.

Vi anbefaler at du gjennomfører en sikteduksanalyse for å finne ut eksakt hva slags type duk som passer best i ditt verk.

Kjapt tips på tampen

Hvis man sliter med utfordringer i sikteprosessen, lønner det seg alltid å teste. Husk da på at du alltid gjør én test av gangen.

La det gå litt tid mens du samler data og se deretter på resultatet. Er du ikke fornøyd kan du gå videre til å teste det neste, samle data, sammenligne, og gjenta.