Sikteprosessen i pukkverket er en viktig fase i produksjonen av aggregatmaterialer. Målet med sikting er å skille uønskede elementer fra materialet og sikre at produktet har riktig størrelsesfordeling og kvalitet.

En utfordring med sikting er den fine balansen mellom å få tilstrekkelig sprett i materialet, slik at uønskede elementer blir fjernet, samtidig som man må unngå for mye sprett, noe som kan føre til at verdifulle materialer går tapt. Det er viktig å kjøre siktene riktig for å oppnå optimal ytelse.

Har du problemer med ujevn spredning av masse på siktedekkene dine? Treffer du ikke helt på siktekurven? Da er disse tipsene midt i blinken for deg.

Industrimontør fikser sikt i pukkverk

For mye sprett

Dersom massene spretter over sikteduken litt for raskt, vil man ikke få en effektiv sikteprosess. Det kan føre til at man kun får gjennom en brøkdel av det som skal gå gjennom duken, og at man ikke treffer siktekurven. Det er også et tegn på at sikten går for fort.

I en slik situasjon kan det hjelpe å ta av ubalanselodd for å redusere g-kreftene. Dette vil konkret føre til at det blir mindre sprett i siktedekket. En ekstra bonus ved dette er at lagrene dine vil få lenger levetid. 

Det er også mulig å redusere turtallet på drivverket for å redusere hastigheten på sikten. Dette kan fungere bra i enkelte tilfeller. Det er allikevel veldig viktig å notere seg at man aldri må gjøre dette uten å konferere med maskinleverandør først. Det kan få store og kostbare konsekvenser dersom det ikke gjøres riktig.

For lite sprett

Har du for lite sprett på sikteduken vil du heller ikke få en optimal sikteprosess. Du kan får problemer med at det ikke er nok kraft til å dunke massene gjennom maskene i sikteduken. Dette kan føre til at du ikke får siktet så mye som du bør, at du ikke treffer på siktekurven, og at du får problemer med at stein setter seg fast i maskene. Dette kommer av at sikten går for sakte, slik at man mister for mye g-kraft.

Løsningen på denne utfordringen blir å gjøre det motsatte av forrige eksempel, altså øke turtall eller sette på flere ubalanselodd. Samme oppfordring gjelder også her, ikke gjør dette uten å konferere med maskinleverandør først. 

Det kan også lønne seg å teste ut alternative sikteduker til den du opplever problemer med. Variasjon i hullstørrelse, materiale og hardhet kan ha stor innvirkning på effektiviteten i sikteprosessen.

Valg av riktig sikteduk

Sikteduk brukes i gruvebransjen for å sikte materialer under produksjonen. Sikteduken er en viktig komponent i prosessen med å sortere fraksjoner. De tre typer sikteduk du ofte møter på er: stålduk, PU-duk og nylon-duk. Stålduk er den mest robuste, men også den tyngste og oftest mest kostbare. PU-duk er mer fleksibel og lettere enn stålduk, PU-duk fungerer ypperlig i pukkverk men har en kortere levetid enn stålduken. Nylon-duk er lett og billig, men har en tendens til å strekke seg og bli ødelagt av slag.

For å velge den optimale siktedukken for anlegget, må en vurdere en rekke faktorer, inkludert: materialtypen som skal siktes, størrelsen på partiklene, frekvensen av vedlikehold, kostnadene og miljøhensyn. Hos Nordic Bulk kan du få tips fra erfarne teknikere som vil kunne gi råd om den beste duken for din aktuelle situasjonen. Det er viktig å velge riktig sikteduk for å oppnå optimal ytelse og økonomi på anlegget. En dårlig valgt duk kan føre til feil sikting og dermed redusere kvaliteten på produktet og øke kostnadene ved vedlikehold og erstatning.

Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone
Testing av ulike duker. Det er mange faktorer som spiller inn.

Tette masker i sikteduken

Konsistens og klebrighet på materiale, fuktighet, type sikt, antall slag og hastighet på siktemaskin er alle faktorer som påvirker siktedukens egenskaper.

Når det øverste laget går tett, gjør ingen av dukene jobben sin. Det finnes utrolig mange sikteduker i ulike tykkelser og materiale. Du har modulduker, Iseflex, fingersikter, sidespente og langspente duker, gummi, PU eller stål for å nevne noe.

Forskjellen på sikteduk fra Kûper
Før- og etterbildet viser den enorme forskjellen riktig duk kan gjøre for sikteprosessen.

Har du feil duk gir det mer vedlikehold og lavere kvalitet på sluttprodukt.

Vi anbefaler at du gjennomfører en sikteduksanalyse for å finne ut eksakt hva slags type duk som passer best i ditt verk.

Ujevn spredning

Det er viktig å sørge for jevn fordeling av masse på sikten. For lite masse vil føre til for mye sprett på siktedekket som drastisk vil påvirke siktekurven. Uten overliggende masse som trykker fraksjonene gjennom maskene i sikteduken, vil massen bare sprette av gårde over duken. Har du problemer med ujevn spredning på siktedekket kan en plog være løsningen. I praksis innebærer dette at man monterer noen PU-lister i kassen, som vil bidra til å spre massene jevnt utover. En enkel og rimelig løsning.

Se et eksempel på ujevn spredning:

Optimal drift

For å kjøre optimalt er det viktig å velge riktig sikteduk, å justere siktebanene for å oppnå riktig størrelsesfordeling og å regelmessig vedlikeholde siktene for å sikre at de fungerer optimalt. En erfaren operatør vil kunne vurdere materialet og justere sikteparametrene for å oppnå ønsket resultat. Det er også viktig å ha god overvåkning og kontroll av sikteprosessen for å oppdage og rette opp eventuelle feil så raskt som mulig. Alt i alt er sikteprosessen en kritisk faktor for å sikre kvaliteten på det endelige produktet og for å oppnå effektiv produksjon. Det er viktig å investere tid og ressurser i å sikre at sikteprosessen kjøres på en optimal måte.

Se et eksempel på god sikting:

Ønsker du å lære mer? Vårt siste tips er å melde deg på vårt nyhetsbrev.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev