Trommelsikt gir deg muligheten til å tjene gode penger på deponert masse, og åpner opp for å hente ut «gratis» stein fra byggeprosjekt. I tillegg er miljøbidraget innlysende.

Trommelsikt er en maskin som separerer stein fra jord og andre klebrige masser. Funksjonen er enkel: Gravemaskinføreren mater sammensatte masser i en stor trommel. I trommelen slås steinene mot hverandre for å dunke av og jord/sand/leire, og ut kommer rene steiner i ulike fraksjoner på hver sitt transportbånd.

Miljøvennlig og økonomisk

Trommelsikt i bruk hos Stangeland Pukk

Maskinen skaper verdier ut av det som tidligere ble sett på som ubrukelige masser. Stangeland pukk og Norsk Stein avd. Dirdal bruker trommelsikt i sin produksjon.

Til nå har stein blitt separert med tradisjonelle siktemaskiner. Forskjellen med en trommelsikt er at den håndterer langt større stein, og at produktet som kommer ut er langt mer foredlet.

Mindre utgifter med trommelsikt

I hele Norge ligger det store deponi for byggebransjen, der du betaler i dyre dommer for å dumpe eller lagre, for så, på toppen av det hele å kjøpe knust stein et annet sted til prosjekt.

Denne modellen fungerer og det har den alltid gjort, og det vil den fortsette å gjøre. For å få nok volum vil man nok i mange tilfeller være avhengig av pukkverk, men med en trommelsikt kan du spare store deler av innkjøpet.

Du kan hente ut stein som finnes i de utgravde massene på stedet. I tillegg unngår du å betale for å deponere sammensatte masser.

Du unngår unødvendige kostnader i begge ender.

Trommelsikt fra MDS med gravemaskin langs vei
En trommelsikt som tar ut tre fraksjoner; finstoff, for eksempel fra 0 – 40, samt fullverdig pukk fra 40 – 120 mm, som kan fylles rett i bærelag. Resten, det vil si steiner opp mot halvannet tonn, kan kjøres i knuseren og foreldes til singel og andre finere masser.

Å kjøpe byggeråstoff fra pukkverk regnes til en pris på om lag 20 kr per tonn inkludert alle kostnader. Med MDS-maskinen slipper du å kjøpe mye av dette.

Vi har begrensede ressurser i landet vårt og ressurser skal tas vare på.

Olav Gilje, teknisk support i Nordic Bulk

Leverandøren gir et anslag på at du kan hente ut omtrent 50 prosent stein av massen du graver opp.

Grunnen til at entreprenører kan sparer penger:

  • Mindre utgifter ved deponi
  • Mindre kjøp av knust stein
  • Mindre drivstoff ved kjøring

Eiere av deponi kan øke fortjenesten

Som eier av deponi får du betalt for å ta i mot masser fra andre. Vanligvis blir disse massen liggende. Alternativet er å hente ut stein fra de som leverer til deg, for så å selge denne tilbake som et foredlet produkt.

Det er nesten som når Skrue McDuck selger sand i Sahara.

Grunnen til at du som eier deponi kan øke inntjening:

  • Hent ut stein fra massen du tar inn
  • Foredle den med trommelsikt
  • Selg den ut igjen som byggestein

Er det noen hensikt utover fortjeneste?

Olav Gilje som er teknisk support hos oss har sine klare formeninger om saken:

– Hensikten er å møte fremtidens behov for byggestein. Behovet øker stadig og etter min mening er det poengløst å skusle vekk masser med verdifull stein, samtidig som en åpner nye uttak.

Olav Gilje teknisk support i Nordic Bulk viser brisjyre me polyurethane sikteduk
Olav Gilje, med lang erfaring fra pukkverk mener det er unødvendig å skusle vekk masser med verdifull stein når behovet for byggestein stadig øker.

– Vi har begrensede ressurser i landet vårt, dermed bør de ressursene som allerede er i omløp brukes først, avslutter Gilje.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev