Det gir oss muligheten til levere CDE sine vaskeanlegg i hele Skandinavia, både som selvstendige enheter, men også inkorporert i eksisterende løsninger.

Viktig for bransjen

Visjonen vår er å utfordre dagens løsninger for å møte fremtidens behov for byggesteiner. Det er med stor glede at vi nå kan tilby vaskeanlegg som øker utnyttelsen av ressurser.

Resirkulering av masser er det naturlige steget videre i vår bransje fordi det gir deg som leverandør bedre økonomi. Dette trigger veksten som trengs for å møte samfunnets store behov for byggesteiner.

Avtale landet med CDE. Sammen skal vi hjelpe kundene våre å øke utnyttelsen av ressursene sine. Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk (til høyre) og Eunan Kelly, nordisk salgsrepresentant fra CDE (til venstre).

Bedre økonomi

I stedet for å deponere masse fra gammel vei, utgraving av tomter etc., kan du utnytte ressursene i disse massene med CDE sin innovative teknologi, som skiller jord, sand, stein og annet avfall.

Ettersom urene masser nærmest er umulig å tørrsikte, er det nødvendig å bruke vann og luft for å fjerne den dårlige massen med sikt og cyclon.

Slik kan du:

  • Unngå deponi
  • Få bedre massebalanse
  • Heve kvalitet
  • Få bedre økonomi
Kjartan Eggebø, driftsleder for Velde pukk og miljø, poengterer effektiv logistikk, økt kvalitet og bedre massebalanse som fordeler.

Effektiv logistikk

Ettersom lastebiler kan ta med seg verdifull gravemasse på vei tilbake fra avlasting kjører ikke bilene tomt. Verdifull masse inn og rene fraksjoner ut til kunde. Du har sikkert hørt fine ord som sirkulærøkonomi, vi kaller det effektiv drift.

Noen bruksområder for vaskeanlegg:

  • Utgraving av tomter
  • Pukkverk med gammelt overskuddslager
  • Gravemasser, feks. gammel vei
  • Singel fra tunneller