I denne teksten vil vi se på vanlige årsaker til at transportbånd kan bli ødelagt og hvordan vi reduserer risiko og slitasje på transportbådet.

1. Friksjon

Et transportbånd på en transportør kan bli slitt på mange forskjellige måter. En vanlig årsak til slitasje er friksjon, som oppstår når transportbåndet beveger seg mot en hard eller skarp overflate. Dette kan føre til at materialet på transportbåndet blir skrapet bort, noe som kan føre til at transportbåndet blir ødelagt over tid. For eksempel kan transportbåndet bli skadet hvis det blir klemt mellom to harde gjenstander, eller hvis det blir skåret av en skarp gjenstand.

Unngå at transportbåndet sliter mot maskineri eller miljø. Dette er gjerne en utfordring man typisk møter på om transportbåndet blir kjørt med for mye vekt og at det dermed skraper mot deler av maskineri eller miljø. Dette blir ofte et problem som blir større når det blir kombinert med belastning som vi nevner i neste punkt.

Transportbånd med store steiner

2. Belastning

En annen årsak til slitasje er kontinuerlig belastning. Transportbåndet kan bli utsatt for store belastninger når det beveger seg med tung last, og dette kan føre til at transportbåndet strekker seg og blir slitt.

Derfor er det viktig at masser lastes inn på transportøren på en skånsom måte. Det skal flyte jevnt ut på båndet. Hvis det er stort fall ned på en transportør vil vekten av massen slite på transportøren, og bærerullene rett under vil raskt kunne gå i stykker. I verste fall kan du risikere å bøye festbrakettene for bærerullene over tid. Da kan rullene hoppe ut og du risikerer totalhavari.

3. Kompetanse

Opplær ansatte i riktig bruk av transportbåndet, slik at de vet hvordan de skal håndtere det på en sikker måte. Bruk riktig verneutstyr, som hansker og vernebriller, når du håndterer transportbåndet. Kjenner de ansatte hvordan de skal drifte og vedlikeholde transportbåndet og sørge for korrekt montering og justering vil du oppnå optimal drift.

4. Sikkerhet

Sikkerhet er også et viktig punkt for å unngå skader og ulykker. Tilstrekkelig med belysning og god sikt rundt transportbåndet, kan redusere menneskelige feil. Gjør grep for å øke sikkerheten før ulykker oppstår, eksempler på dette kan være å oppbevare brannslukningsutstyr i nærheten av transportbåndet og bruk av riktig verneutstyr når du håndterer transportbåndet.

5. Tiltak for redusert slitasje

Det finnes en rekke måter å unngå slitasje på transportbåndet og forlenge levetiden. En av de mest effektive metodene er å bruke et transportbånd med høy kvalitet, som er laget av materialer som er motstandsdyktige mot slitasje og som har riktige egenskaper for din drift. Dette kan redusere risikoen for at transportbåndet blir skadet eller slitt.

Det er også viktig å sørge for at transportbåndet er godt vedlikeholdt og inspisert regelmessig. Dette kan hjelpe for å oppdage eventuelle problemer i tide, slik at de kan repareres før de blir verre. Les om reparasjon av transportbånd her. I tillegg bør transportbåndet brukes på riktig måte, og det bør unngås å overbelaste transportbåndet med tung last. Dette kan redusere risikoen for skader og slitasje.

I et bergverk kan det være spesielt viktig å sørge for at transportbåndet er i god stand, da det ofte blir utsatt for tøffe forhold. Ved å følge disse tipsene kan du bidra til å øke levetiden på transportbåndet og redusere slitasje.

Ønsker du hjelp til å velge riktig transportbånd til ditt anlegg? Ta gjerne kontakt med oss.

Les mer:

Les mer om valg av transportbånd her