Som operatør i pukkverk og teknisk støtte til pukkverk har Olav Gilje sett de samme flaskehalsene gå igjen, og igjen.

Arbeidet handler i stor grad om å planlegge for å unngå flaskehalser. Her er en oppsummering av hva jeg har lært og hvordan du kan løse det.

De 5 vanligste flaskehalsene i pukkverk:

1. Motor og gir på drivtrommel til transportbånd

Alt i verden kan feildimensjoneres. Det har mer enn én aspirerende Petter Smart-bonde som meldte seg på NM i traktorpulling erfart.

Sort røyk velter ut av en overdimensjonert motor mens bonden freser av frustrasjon, banner litt, gir opp og tar seg en trilterøyk som trøst. Et nydelig syn under NM i traktorpulling, et kostbart syn i et pukkverk.

Det samme gjelder transportører:
Setter du på en 15 kilowatts motor mens girkassen ikke var ment for mer enn 7,5 kilowatt, er det bare et spørsmål om tid før girkassen ryker.

Det kan gå veldig godt en stund, men den dagen en stein kiler seg et sted, den vintermorgenen båndet er fastfrosset, så vil motoren fortsette å kjøre på med sine 15 kilowatt. Da er det girkassen, eller noe annet, som ryker. Det svakeste punktet gi etter.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Her er løsningen:

Girkassen må dimensjoneres i forhold til motoren, men da må du kanskje endre diameteren på akslingen på trommelen. Det er mange faktorer som spiller inn.

Når du skal kalkulere kilowattbehovet for en ny transportør må du må se på tonnasje, løftehøyde, lengde og bredde på transportbåndet.

I tillegg bør det være en sikkerhetsfaktor på omlag 25 prosent. Denne er til uventet vektbelastning og skal ikke brukes til å «bare kjøre litt mer tonnasje» fordi du har litt spillerom.

Øker du tonnasjen uten at sikkerhetsfaktor tas med i beregningene, så ryker forutsetningene for dimensjoneringene, da risikerer du anleggsstopp.

Meld deg på nyhetsbrev:
25 år med kunnskap rett i innboksen

2. Knuser og siktemaskin står ikke i forhold til hverandre

Innimellom gjennomføres utskiftinger. En vanlig situasjon er at knuseren i et eldre anlegg må erstattes. Da ønsker en selvfølgelig å investere i en knuser med god kapasitet.

Det som ofte skjer er at siktemaskinen etter knuseren ikke klarer å håndtere den økte belastningen.

Da ender det med at en må kjøre knuseren halvfull, noe som er lite gunstig for knuseprosessen. En halvfull knuser gir material som er flakete og lite kubisk og du får lavere kvalitet på sluttprodukt.

Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone
Løsningen kan være å øke kapasitet på siktemaskin ved å teste mange ulike sikteduker. Ved å finne den riktige duken til materialet og forholdene du produserer under, kan det utgjøre en enorm forskjell.

Her er løsningen:

Balanser anlegget ved å øke kapasiteten på sikta. Mye kan gjøres ved å teste ulike typer sikteduker. Det finnes hundrevis av ulike typer sikteduker. De er laget med ulike blandinger av stål, polyuretan og gummi som gir ulik elastisitet.

Ulike sikteduker har ulike hullstørrelser, tetthet på hullene og form på hullene (rette eller konet). Alt dette spiller inn på kapasitet på sikta.

Mange bruker de samme siktedukene som de alltid gjorde, men det kan lønne seg å teste ulike duker.

Ulike sikteduker i kombinasjon med hverandre kan øke kapasitet mye. Her kan et modulbasert siktedekke være optimalt.

Les også:
Den enorme forskjellen av riktig sikteduk

Hvis ikke det fungerer å endre på siktedukene kan du vurdere å bytte siktemaskin. Dette blir et regnestykke med kost/nytteverdi. Øker du kapasiteten på hele anlegget kan det være verdt investeringen.

3. Ujevn fordeling av tippmasse

Det er avgjørende at en så tidlig som mulig får spredd materialene jevnt. Det begynner med sprenging av fjellet. Både boremønsteret og -kronen er avgjørende for en riktig start. Dette må være optimalisert for hvert enkelt uttak.

Hvis sprengejobben ikke er gjort riktig oppstår det problemer i lagerhaugene. Der vil alt finstoffet bli liggende som en kjegle i midten, mens det grove materialet siger ut på sidene. Dette skjer ofte og da må sjåførene som laster kompensere.

I tillegg må de se ann været med tanke på nedbør og klebelighet i finstoff. Det som kan lastes i oppholdsvær bør kanskje unngås i styrtregn.

Dumper laster sprengt stein i knusestasjon
Et eksempel på hvordan stein bør lastes riktig fra bruddet. Det er en god blanding mellom store steiner og finere masse. Det krever at den som kjører gravemaskin er bevisst på å grave en jevn blanding.

Her er løsningen:

De som laster må mikse pålastingen og sørge for at massen er godt blandet. Ofte skjer det ikke. Det er fordi sjåførene ofte mangler riktig kunnskap om at måten de laster er viktig for den videre prosessen.

Jeg har erfart at mange sjåfører ikke forstår hvor viktig jobben deres faktisk er.

Olav Gilje, teknisk support i Nordic Bulk

For at pålasting skal bli god må sjåføren vite nok om de faktorene som spiller inn på knuseprosessen. Vedkommende må ha forståelse av helheten i anlegget. At deres jobb ikke bare er å laste og tippe stein også ferdig med det.

Løsningen er ofte god informasjon og riktig opplæring. En fagdag eller kurs for sjåfører kan være gunstig. Både sjåfører og resten av personellet bør forstå hvor viktig lasting er.

4. Ruller som blir slått i stykker

Rullene holder som regel lenge der massene ligger i ro på båndet, problemene oppstår der massene blir lastet fra ett bånd til et annet. Masse som faller har store krefter. Det er viktig å fjerne fallet, så massen glir fint ut på båndet.

Riktig mating

Jevn flyt uten slag

Er nedløp bygget riktig skal stein flyte jevn ut på transportbånd uten fall. Dette gjelder om det kommer ut fra mater eller i en tradisjonell sjakt.

Her er løsningen:

Du tar vare på rullene i pålasting ved å sørge for riktig utforming av nedløpet. Det kan løses ved å bygge inn en hylle i nedløpet, slik at denne kan absorbere støt av fallende masse.

Dette er spesielt viktig i overganger og der en transporterer tunge masser. Noen steder må det benyttes sjokkruller, sjokkmatter eller spesiallaget stang for å dempe støt (Impact bar).

5. For snevre åpninger

Hvis du har en trakt som leder massen kan det hope seg opp når det kommer mer stein enn beregnet, eller større steiner enn forventet slipper gjennom knuseren.

I alle fall vil det oppstå en flaskehals, i noen tilfeller hvis et tett nedløp plutselig slipper, vil det flyte over på sikt og transportbåndet.

Industrimontør Lacka Johansson åpner størrelsen på et nedløp for å gi bedre flyt når det kommer uventet stor stein fra grovknuser.

Her er løsningen:

Åpne størrelsen på hullet som går ut av nedløpet. Hvis det ikke er mulig å åpne, kan du muligens endre vinkel på trakten, eller tilpasse tempoet på produksjonen på enkelte masser.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev