Forrige uke snakket vi om kostnaden av nedetid. Jeg vet ikke med dere, men jeg ble sjokkert over akkurat hvor dyrt det kan bli. Da er vi sikkert også helt enige om at det er mest fornuftig å prøve å unngå det på alle måter man kan. I dag ser vi på noen av de mest vanlige årsakene til nedetid, og hva man kan gjøre for å unngå de.

Båndhavari

Båndhavari kan forårsakes av en rekke grunner, og kan fort stanse produksjonen over lenger tid og bli veldig kostbart. La oss se på noen av de vanligste årsakene.

  • Skjevkjøring. Når transportbånd går skjevt er faren stor for at gummien tar i rammeverket, og begynner å kappe på stålprofilene. Da blir det både kostbart og farlig. Slitasjen koster å utbedre og potensiell nedetid venter. Det kan være mange grunner til at transportbånd går skjevt; feil bruk av strammestasjoner, feiljusterte returruller, klebrige ruller, og lignende. For å unngå skjevkjøring bør man ha fast rutine på vedlikehold for å komme større problemer i forkjøpet. Man bør også vurdere å bruke en belt tracker, en innretning som sentrerer transportbåndet automatisk, eller en styrerull som forhindrer at båndet sklir ut fra rullen, eller en styrerull som forhindrer at båndet sklir ut fra rullen.
  • Metalldeler. Fjellbolter, sprengrester, verktøy og maskindeler er ting du absolutt ikke vil ha i knuseren. Metallrester kan også gjøre stor skade på transportbåndet ditt. For å unngå dette er det nokså standard praksis med metalldetektor. Det finnes dog et aber med denne løsningen, nemlig at detektoren kan være såpass sensitiv at den stopper båndet på grunn av bagatellmessige gjenstander, som sølvpapir eller rett og slett for høy forekomst av jern i steinmassene. Dersom dette blir et problem som fører til mange stopp, kan det være fornuftig å montere magneter på transportbåndet i tillegg. Magnet til transportbåndet vil i de aller fleste tilfeller være nok, men dersom man fortsatt opplever problemer kan det også være fornuftig å se på en magnettrommel, som fungerer slik.
Det er en meget fordelaktig å bruke magnettrommel etter en toppmontert magnet.

Ved å sette opp en magnet før metalldetektoren din, kan du redusere driftsstans med opp til 75%!

Magnet + metalldetektor = sant

Lagerhavari

Rullelagerhavari på driv- eller vendetrommel kan også ha mange årsaker, og lar man det gå for langt har man fort en veldig stor reparasjon foran seg.

  • Feildimensjonering. Har man et lager som er for lite for oppgaven den er satt til blir momentet for stort og levetiden til lageret vil reduseres drastisk.
  • Smøring. Det er alltid lurt å lese manualen, selv om det sikkert frister mest å kaste den rett i søpla. Feil smøring kan få store konsekvenser på sikt. Har man for eksempel for mye smøring på et hurtiggående lager kan friksjonen bli aldeles for høy, noe som vil lede til stor varmeutvikling og havari på sikt. Fra naturfaget på skolen vet vi at ting som blir varme, utvider seg. Er det for mye olje som blir varm, kan det bli så lite plass til kulene i lageret at hele lagerbanen sprenger. Boom, havari.

Alt som går rondt, går sondt.

Sier Professor Pukk. Oversatt til dere utenfor Rogaland betyr det at alt som går rundt, går i stykker. Det klinger bare ikke like bra.

Girhavari

Som nevt, er alle bevegelige deler utsatt for slitasje, og giret er intet unntak. Også her er det mye som kan gå skeis, og vi har valgt å se på et lite knippe eksempler under.

  • Feildimensjonering. Som med rullelageret, er det heller ikke bra med gir som er feildimensjonert for oppgaven. Har man et underdimensjonert gir vil det store momentet føre til for høy belastning som vil redusere levetiden til giret.
  • Smøring. Også i giret, er riktig smøring veldig viktig. For lite olje, for mye olje, feil type olje. Alle disse tingene kan forårsake store problemer på sikt. Det er også viktig å sjekke at man ikke har vann i oljen. Dette kan for eksempel komme av at man har utett, eller manglende, pakning på påfyllingspluggen.
  • Lufteplugger. Det er viktig at luftepluggene i giret er åpne, dette for å unngå overtrykk. Små deler forsvinner ofte, som for eksempel hetten på luftepluggen i giret. Dette kan føre til at det kommer støv inn i luftepluggen som tetter den og leder til overtrykk. Hvis hele luftepluggen mangler, eller det er montert inn en tett plugg, kan olje lekke ut i simmeringer. Dersom giret går med overtrykk og olje svetter ut i tetninger, vil det etter hvert bli for lite olje på giret, som selvfølgelig igjen fører til at det ikke får tilfredsstillende smøring. Da kan det være stor fare for havari og nedetid etter en stund.
Vi har utviklet en unik kalkulator som gjør at du kan beregne kostnaden av nedetid basert på akkurat ditt pukkverk.

Sikteduk

Hull eller fortetninger i sikteduk kan føre til store problemer og nedetid.

  • Velg riktig duk. Det finnes en rekke ulike sikteduker å velge mellom, både i ulike tykkelser og materialer. Alt fra modulduker til fingersikter, Iseflex til sidespente / langspente duker, gummi, PU (polyurethane) eller den tradisjonelle duken i stål. Det kan fort bli dyrt å velge feil da dette kan føre til unødvendig vedlikehold.
  • Slitasje. Det er helt normalt at bevegelige deler blir slitt. Sikteduken får hard medfart når spisse steiner «spankulerer» over den dag ut og dag inn. Det man dog vil unngå til enhver pris er at det kommer hull i duken. Siktedukens oppgave er jo å fungere som et stort dørslag som kun slipper gjennom de små delene man ønsker, for så å sende de større delene videre dit de skal. Dersom du får hull i sikteduken din, vil større fraksjoner slippe gjennom, og lagerhaugene vil bli forurenset. Dette fører til driftsstans og nedetid da man blir nødt til å skifte duken, samt renske og reknuse lagerhaugen.

Generelle tips og triks

Gode inspeksjonsrutiner og planlagt driftsstans for vedlikehold er veldig viktig for å unngå uplanlagt nedetid. Man kan komme mange feil i forkjøpet og avverge store kriser ved å ha gode rutiner. Ved å bytte billigere komponenter oftere, kan man unngå at dyrere maskiner ryker. Da er det også veldig lurt å sørge for at man har slitasjeutsatte bruksdeler på lager slik at man slipper å vente på leveranse dersom man ser at en del burde byttes snart.

Vi har sagt det før, men vi sier det igjen. Dette er kun et lite utvalg av ting som kan gå galt. Når det er mange bevegelige deler, er det også mye som kan gå åt skogen. Det er allikevel mye som kan gjøres for å unngå dette. Ved å velge riktig utstyr til jobben, velge innovativ teknologi som kan varsle om feil før de oppstår, og inspisere nøye og ofte, kan man spare seg for mange utgifter og hodebry.

LES OGSÅ:

Er bergverksindustrien klar for å bestille på nett?