Nordic
Bulk

This is my archive

Er dette byggebransjens mest undervurderte maskin?

Trommelsikting er lite brukt i Norge, selv om aktører kan hente ut «gratis» stein fra byggeprosjekt. Read More

Trommelsikt-teknologi fra anleggsbransjen løser problemet med gummi fra kunstgress

Maskinen Turf Cleaner hindrer at gummigranulat lekker ut i naturen. Read More

Kan høyteknologiske vaskeanlegg revolusjonere bygg- og anleggsbransjen?

Potensialet i resirkulering av byggematerialer er enormt. Det kan revolusjonere måten vi bygger infrastruktur. Read More

Nordic Bulk nominert til Energi og Klima sin pris for grønn teknologi

Bakgrunnen for nominasjonen er næringsutvikling rundt vaskeanlegg og sentralt plasserte miljøstasjoner for byggenæringen. Read More

Nyhet: Eksklusivt samarbeid med CDE

Nordic Bulk har landet en viktig forhandleravtale med CDE Global. Read More