Kort oppsummert er digitalisering innhenting av data og evnen til å utnytte dette. Må du utsette digitalisering til du kjøper nytt verk?

Nei, ditt eksisterende verk inneholder antagelig en rekke komponenter som gir data. Det er hvordan du bruker dataene som gir resultater.

Her er 5 gode grunner til å komme i gang:

1. Optimal drift

På maskiner kan du lese av motoreffekt og måle belastning. Mange maskiner har også sensorer for temperatur, vibrasjon eller oljetrykk som kan være nyttige å overvåke i daglig drift.

Si at drivtrommel går på samme turtall, men hastighet på transportbåndet går senere enn vanlig. Da er det antagelig drivtrommelen som spinner, og kanskje skrapene som ikke er justert riktig eller masse som bremser transportbåndet.

Ved å fange dette opp tidlig kan du redusere slitasje på transportbåndet. Du holder produksjonsvolumet oppe på kort sikt og unngår nedetid på lang sikt.

Fullautomatisk finknuseverk for Hellviksplitt

Finknuseverket vi designet og bygget for Hellviksplitt er fullautomatisk. Det har fullmeldere i silo, rotasjonsvakt i transportør, nivå- og vibrasjonsvakt i sikt, volumvekt på transportør og fullmelder i knuser m.m.

2. Høy kvalitet på sluttprodukt

På prosessnivå er gevinsten størst. Her kan innsamling av data gi deg høy og jevn kvalitet på sluttproduktene. Det siste året har vi jobbet med flere nye systemer som gir langt bedre rapporter på produksjon. Da kan målesystemer fort lønne seg.

3. Bedre vedlikehold med trendanalyse

Du kan installere sensorer som hjelper deg å utføre mer systematisk vedlikehold. Ved å måle trender kan du blant annet avdekke mangel på smøring, vibrasjoner opptil tre måneder før et eventuelt lager-havari og mye mer.

Det finnes en rekke sensorer som kan gi tilbakemelding til vedlikeholdsansvarlig på et tidlig tidspunkt. Dette kombinert med gode rutiner og loggføring av arbeidet burde eliminere alle uønskede stopp. Her handler det først og fremst om å sette ønsket nivå og starte arbeidet.

Er du nysgjerrig på hva digitale systemer kan gjøre i ditt verk?

Last ned sjekklisten under som kartlegger de digitale systemene i ditt verk.

Kanpp til å laste ned digital sjekkliste for pukkverk

4. Full oversikt med ultralyd

Vektsystemer basert på ultralyd er i ferd med å gi flere av våre kunder full oversikt over hvor mange tonn som produseres til enhver tid, på alle fraksjoner. Dette hjelper deg å forstå hvordan du utnytter anlegget på best mulig måte og gir oversikt over produsert volum per fraksjon.

Ved å overvåke masser i anlegget kan du:

  • Ta bort behovet for å «måle opp» lager ettersom du har full oversikt
  • Transportører uten masse kan stoppes for å spare energi (redusere tomgangskjøring)
  • Du kan vurdere hvilke skift som trenger bedre opplæring og operatørforståelse
  • Ved økt retur til knuser blir du varslet om at knuser bør sjekkes
  • Endres massebalanse mellom fraksjoner ut av sikt, kan det tyde på hull i duker eller andre lekkasjer
  • Bedre kontroll på økonomi med nøyaktig oversikt på produksjonskost per fraksjon

5. Utnytt kapasitet med fuktighetsmåler

De siste årene har fuktighetsmålere blitt nøyaktige og bedre tilpasset vår bransje. Disse vaktene hjelper deg å utnytte kapasiteter maksimalt. Dersom massen blir for fuktig kan det tette sikteduker, spesielt med masser som inneholder 0-stoff. Da kan anlegget trimmes optimalt basert på målt fuktighet.

Du kan også gjøre tiltak overfor støvdemping basert på fuktigheten. På denne måten kan du unngå at massen bli for våt ved vanning, og at den blir for tørr og støver før du rekker å starte anlegget.

Bildet er fra en film om plattformen Insight som teknologibedriften Effera har utviklet med Telia i ryggen. Så langt har 74 anleggsteder og 6900 brukere begynt å ta i bruk dette verktøyet.

4 enkle tiltak du kan gjøre i dag:

Har du sett en pensjonist prøve å bruke en smarttelefon for første gang? Dess lenger du venter med å ta i bruk digitale verktøy i driften, jo lenger bak blir du hengende.

Det kommer til å bli en del av vår hverdag om vi vil det eller ikke, og de som omfavner teknologien tidlig kommer til å ha konkurransefortrinn som store kutt i vedlikeholdskostnader, optimal drift og bedre økonomi.

Her er forslag til noen tiltak for å komme i gang:

  • Se på gjentagende problemer
  • Kartlegg hvilke komponenter som finnes
  • Finn ut hvilke data disse kan gi deg
  • Definer hvilke behov du har
Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev