Når transportbånd går skjevt er faren stor for at gummien tar i rammeverket, og begynner å kappe på stålprofilene. Da blir det både kostbart og farlig. Slitasjen koster å utbedre og potensiell driftsstans venter.

Transportbånd skal gå beint, hvis ikke er det noe som ikke stemmer.

Her er de viktigste punktene å ha kontroll på:

1. Sjekk at driv og vendetromler står vinkelrett på transportørens rammeverk

Start med å sjekke avstandene mellom vendetrommelen og rammeverket på transportøren. Den skal være tilnærmet lik på begge sidene av båndet. Samme gjelder for drivtrommel.

Avstanden mellom drivtrommel og rammeverk skal være lik på begge sider.
Avstanden mellom trommel og rammeverk skal være lik på begge sider. Gjelder både vendetrommel og drivtrommel.

2. Feil bruk av strammestasjon på transportør

På strammestasjonene er det en strammeskrue på hver side. Mange tror at disse skruene skal justeres når båndet går skjevt. Det er dessverre feil.

Disse skruene har kun én oppgave; å stramme selve båndet. Det er helt andre deler som må justeres når båndet går skjevt.

Les videre for å se hvilke.

Strammeskrue på siden av strammestasjonen skal kun brukes til å stramme båndet - ikke til å justere mot skjevgang.
Strammeskrue på siden av strammestasjonen skal kun brukes til å stramme båndet – ikke til å justere mot skjevgang.

3. Feiljusterte returruller

Under båndet er det for hver tredje meter en rull som båndet hviler på. Brakettene som returrullen ligger i har muligheten for 10-15 mm justering.

Hvis returrullene ligger skjevt vil båndet trekkes skjevt. Det er hovedsakelig her justeringen gjøres og er mest effektiv. Juster en eller to returruller og vent til båndet har gått minst 3 omdreininger før videre justeringer.

Justering av returrull under transportbånd.
Husk å justere i forhold til fartsretningen på transportbåndet. Fartsretningen er motsatt på undersiden enn på oversiden.

Det kan være utfordrende å se hvilke vei rullen skal justeres. Ta utgangspunkt i fartsretningen på båndet og tenk på rullen som om den var et sykkelstyre. Hvis båndet svinger mot venstre, skal du vri rullen over mot høyre.

Eller, se for deg at du sitter på bagasjebrettet til dama i brelett sin reklamefilm. Nynn litt (nå fikk du den på hjernen resten av dagen), dagdrøm litt, og juster slik som hun ville ha svingt seg unna grøfta på landeveien.

4. Justering av stativ til bærerull

Hvis du har fått båndet til å gå beint på returrullene, vil båndet som oftest følge med og gå bent på oversiden.

Er det fortsatt skjevheter, må det justeres på stativene som bærerullene er montert i. Stativene skal være vinkelrett i forhold til transportørens ramme i utgangspunktet.

Hvis transportørens rammeverk ikke er helt beint kan det være farlig å bruke vinkel for å rette inn stativ. Det vil da være en fordel å måle opp lik avstand fra enden av transportørens rammeverk på begge sider.

Justere ruller

Sving som med sykkelstyre

På alle ruller du justerer, er det viktig justere i fartsretningen på transportbåndet. Svinger du stativ og ruller til venstre, vil båndet gå til venstre.

Se fra 1:14 i filmen for å se illustrasjon med sykkelstyre.

NB: Vær oppmerksom på at virkningen på justering av stativ til bærerull er mye mindre enn virkningen av justering på returrullene på undersiden av båndet.

5. Klebrige ruller

Hvis Tor har slått med hammeren og regnbygene rullet innover det ganske land, kan materialet bli klebrig. I fuktige perioder kan det derfor bygge seg opp et lag på flere centimeter med finstoff på ruller.

Returrull til med PU ringer transportbånd
Jevnlig rengjøring av returrullene er viktig i perioder med nedbør. Gjelder spesielt ved bruk av ruller uten gummiringer.

Oppbygging av finstoff på returrull og vendetrommel er mest ømfintlig for skjevgang. Da vil båndet bli skjøvet over til en side og du har det gående.

Sjekk at rullene og tromlene er rene jevnlig – spesielt i perioder med mye regn og snø.

Les også:
8 vanlige feil som ødelegger transportøren din

6. Vurder styretallerken / styreruller

Det kan være en god idé å montere styretallerken / styreruller på noen av returrullene. Det forebygger at båndet sklir ut fra rullen.

Styretallerken holder transportbåndet beint.
Å montere styretallerken på noen av returrullene kan forebygge at båndet sklir ut.

Noen har gjerne bare styretallerken på de to siste returrullene før drivtrommelen for å sikre at båndet går beint inn på drivtrommelen. Det er en liten investering som kan forebygge mye hodebry. Et alternativ er å montere styreruller på transportbåndet.

Styrerull med ring laget av PU gummi
Styrerull med ring for transportbånd.

7. Riktig pålasting

Noen ganger går transportbåndet beint når det er tomt, likevel trekker det skjevt når det er last på. Da er årsaken i 90 prosent av tilfellene det punktet der masse lastes på båndet.

Materialet må mates på så sentrert som mulig. Skjev vektfordeling fører fort til at tyngden av massen trekker båndet over til en side. Sørg for at pålasten skjer midt på transportbåndet.

Omlastepunkt der masse forflyttes fra en transportør over på en annen.
Dette er et omlastepunkt der masse forflyttes fra en transportør over på en annen. På samme måte som masse er sentrert når det faller av, skal det treffe senter av neste transportbånd.

8. Kilte steiner

Skjevhet kan også skyldes en stein som har kilt seg. Dette skjer spesielt i grovverket der det er veldig grove materialer som går på båndene.

Dersom en stein ruller ut over siden på båndet og kiler seg mellom rammeverk og gummibåndet, vil båndet gå skjevt og det vil samtidig oppstå stor friksjon som kan føre til at motorvernet slår ut.

9. Bruk belt tracker

Når vi leverer nye transportører monterer vi som oftest en belt tracker der det er mulig. Det er en innretning som sentrerer transportbåndet automatisk. Den har en styreruller på hver side. Hvis båndet kommer i kontakt med en styrerull på siden, endrer den vinkel på returrullen og styrer båndet rett.

NB: Husk å låse av trackeren i nøytral posisjon før du justerer inn båndet for skjevgang. Frigjør den etter at du har fått båndet til å gå rett etter nødvendige justeringer.

Belt tracker montert under transportbånd
Belt tracker monteres under transportbånd og svinger på en svivel. Når transportbåndet går for langt over på en side, retter trackeren det tilbake på plass.

På eldre transportører, hvor tromlene begynner å bli slitt, opplever en gjerne at båndet ligger og skjener i nedbør. Tromlene bør da byttes, men en belt tracker kan være til god hjelp i sånne tilfeller.

Belt trackeren er en rimelig og god investering for å unngå skader på bånd og transportørens rammeverk, samt hindre søl om båndet går veldig skjevt.

10. Fast rutine på vedlikehold

Det er mange parametere som spiller inn på transportbåndet. Når det går skjevt er det greit å vite i hvilken ende du skal begynne. Derfor bør kontroll av transportbåndet inngå som en del av en fast vedlikeholdsrutine.

Det er den rimeligste og sikreste løsningen. 

Vi har sett at transportbånd som går skjevt er noe som går igjen hos mange. Derfor har vi satt det opp som et sentralt punkt i et eget vedlikeholdskurs om transportører.

Les mer om kurset her: Transportør: forleng levetiden.