– Da vi så behovet for å ta ut mer råstoff ønsket vi å åpne opp et nytt uttak. I den sammenheng hadde vi representanter fra fylket på befaring, som foreslo at vi senket elva i stedet, forteller Rune Haukalid, daglig leder i Forsand Sandkompani.

Selskapet så fornuften i å hente ut råstoff nedover og ta ut resten av ressursene, i stedet for å begynne på et nytt uttaksområde. De la om planene.

– Ettersom forslaget kom fra fylket, tenkte vi det var grei skuring å få lov til dette, sier han med ett sukk, før han legger til:

– så feil kan man ta.

Flere titalls høringsinnstanser

Selv om grunneierne og kommunen gav klarsignal stoppet søknaden på fylkesnivå, der planene måtte godkjennes av både fylkeskommunen og fylkesmann. I den prosessen var saken innom flere titalls høringsinstanser. Med så mange ulike synspunkt og interesser som skulle ivaretas kom det innsigelser fra noen hold.

Forsand Sandkompani forholdt seg til innsigelsene, løste utfordringene og søkte på nytt.

I 2011 fikk de tillatelse til å senke elva – litt, men det var så lite at det ikke ville forsvart kostnadene. Etter noen nye runder, sendte selskapet søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat.

2 år senere kom avslaget på 14 sider.

Grundig forarbeid gav suksess

Selv om prosessen har vært langdryg, trekker han fram positive opplevelser underveis, da spesielt samarbeidet med både Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskeforbund.

– De var egentlig imot, men innså de at det var mer enn kun deres egen interesse som hadde betydning. Vi kontaktet dem for å få hjelp, og ba begge organisasjonene involvere seg, sier han.

Sammen gjorde de en omfattende jobb for å sikre at livet i elva og alle andre forhold knyttet til elven ble ivaretatt, og tegnet helt nytt elveløp basert på det.

Forsand Sandkompani

Lager nytt elveløp

Vann fra elva er også nødvendig i produksjonen hos Forsand Sandkompani. De ville fått mest sand og minst arbeid ved å la elva gå i et rett strekk. Nå legges den i slynger for å ta vare på fisken. 

For å anke avslaget måtte saken opp til høring hos Olje- og energidepartementet. Det var de som til slutt skar gjennom og gav senketillatelse.

– Vedtaket ble begrunnet med at vi hadde gjort et grundig arbeid som vil ivareta alle interesser knyttet til elven, og at samfunnsnytten i å utnytte ressursen var større enn de negative konsekvensene. Det var veldig godt å få dette slått fast og omgjort av en høyere instans, sier han og legger til:

– Jeg er glad vi ikke gav opp, men hadde vi visst hvor lang tid dette ville ta, hadde vi tenkt oss om både en, to og tre ganger.

Rune Haukalid daglig leder i Forsand Sandkompani på kontoret

Feil massebalanse og dyr produksjon

Fra ideen om å utvinne nedover ble sådd, til selskapet fikk positivt vedtak gikk det 20 år.

I mellomtiden utvidet sandtaket stadig arealet utover og tok mer og mer dyrket mark. Grunneierne måtte kompenseres mens området var utilgjengelig for jordbruksproduksjon, i tillegg gav det problemer i produksjonen av betongtilslag.

– Massebalansen i uttaket har vært dårlig i lange perioder. Når vi hele tiden ekspanderer utover, skreller vi først av det groveste på toppen, mens det fineste ligger igjen under. For å få god massebalanse vil vi jo helst ta ut hele stuen samtidig.

For å få riktig kurvebestand kjøpte de fin sand fra andre uttak i kommunen og kjørte den til Forsand mens de utvinnet det grove jordsmonnet på toppen. Nå som det i stor grad er fint råstoff som ligger igjen, må de ha tilgang på grovere masser for å få riktig kurve.

Meld deg på vårt nyhetsbrev:
25 år med kunnskap rett i innboksen

Hektiske måneder

Nede i uttaket sviver gravemaskiner, dumpere og hjullastere som arbeider med å senke elveløpet. De har kun få måneder på å flytte store mengder sand, ettersom arbeidet i selve elva kan kun utføres i juli og august av hensyn til fisken. 

Mens arbeidet pågår må de også sørge for at fisken lever i en trygg sone, og bruker derfor store deler av året på å lage en ny elvetrassé der vannet kan strømme parallelt med gravearbeidet.

I juli åpnes det nye strekket, vannet finner veien inn i den nye trasséen og danner et midlertidig hjem der fisken kan svømme trygt i mellomtiden.

Deretter har Forsand Sandkompani to hektiske måneder der det opprinnelige elvestrekket må graves ned til ønsket nivå.

Les også:
Er dette byggebransjens mest undervurderte maskin?

Detaljert arbeidsplan

Lenger nede i dalen er elven mer opparbeidet. Der sviver en liten gravemaskin med en fokusert sjåfør bak spakene. Han bruker rotortilten møysommelig til å grave, dytte og justere steiner, mens han trekker på en sigarett i ny og ne.

Han utfører finarbeidet i den detaljerte arbeidsplanen. Der står det beskrevet hvilke steinstørrelser som skal legges hvor.

Jeg er glad vi ikke gav opp, men hadde vi visst hvor lang tid dette ville ta, hadde vi tenkt oss om både en, to og tre ganger.

-Rune Haukalid, daglig leder

Av hensyn til fisken er det uaktuelt å la finstoffet virvle i elva, eller la det følge med vannet til elvemunningen. Derfor former han kulper hvor finstoffet samler seg. Når kulpene begynner å fylles tømmes de igjen med gravemaskin.

Trær som graves opp blir plantet igjen så fort det lar seg gjøre, i tillegg plantes annen vegetasjon. Trær som henger over vannet skaper insektliv, som igjen blir mat for fisken, mens røttene bidrar til å binde elvebredden.

Dyrt men givende arbeid

Kostnaden til prosjekt totalt sett er relativt høyt , inkludert søknadsprosessen med eksterne konsulenter. Til tross mener Haukalid at prosessen er givende.

  – Det er inspirerende å vite at dette arbeidet gjør det mulig å utnytte ressursen maksimalt der vi allerede har åpnet landskapet, ettersom det fortsatt er store mengder tilgjengelig sand der, sier han.

Flytting av masse hos Forsand Sandkompani
Store deler av året blir brukt til å lage en ny elvetrassé, så Forsand Sandkompani kan fortsette å utvinne sand i forhold til kravene.

  – Selve prosessen er både lærerik og spennende. Det er spesielt givende å arbeide med Jakt- og Fiskeforeningen. Når gravingen pågår er de med i uttaket, og kommer med forslag. De forteller oss hvor vi skal plassere ulike steiner for å senke hastigheten på elva, og det skapes et sted der fisken kan hvile. De er fremoverlente og opptatt av å ivareta livet i elven, beskriver han.

Slik fortsetter arbeidet over fire, kanskje fem år, frem til hele elvestrekket er senket til et nivå der både Forsand Sandkompani og fisken kan leve godt.

Regneark til tapt produksjon