Da jeg begynte som daglig leder i Nordic Bulk satte vi noen klare mål. Vi ville ikke bare vokse, men vi ville finne nye og bærekraftig løsninger som kan møte fremtidens behov. Vi ville ikke bare være konkurransedyktige, vi ville være fem steg foran konkurrentene. Her er en oppsummering av hva vi har gjort for å nå de målene.

Forstod at vi ikke kunne alt

Den utradisjonelle bedriftslederen Petter Stordalen sier i sin nyeste bok at han tar utgangspunkt i at han er den dummeste i rommet. Han er åpen for å lytte og lære av de rundt seg. Nå er ikke Petter Stordalen nødvendigvis målestokken på alt som er bra, men han har et godt poeng.

Hvis vi som ledere alltid antar at våre metoder er de beste, og at våre egne bedrifter alltid har rett, da kan vi ikke bli bedre. 

Veidekke avd freste

Digitalt pukkverk

På vår digitale satsing ligger suksessen i et mangfoldig team. Hands-on erfaring fra pukkverk, folk fra subsea i oljesektoren, og folk som har jobbet med automasjon komplimenterer hverandre.

Med åpne dører og et åpent tankesett lærer vi av kunder. Ved å gå et anlegg i sømmene, kan vi spesifikt se på hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Så lytter vi, lærer og forbedrer der det er nødvendig. 

Samspill med kunden er uhorvelig viktig. De som bruker utstyret ute i felt har innspill som kan gjøre at vi går fra å ha et bra produkt, til et enestående produkt.

Bygget et yngre team

Kunnskap, spesifikk bransjeforståelse og erfaring er hjørnesteinene i en bedrift, men hva med alle de andre steinene som danner en grunnmur? 

Hos oss har vi Karstein som var med å grunnla Norstone, vi har Jone som har vært operatør og salgsansvarlig i Oster pukk og sand, og driftsleder i Norstone Askøy. Vi hadde til og med Olav “professor pukk” Gilje som begynte å jobbe i pukkverk da han var 12 år.

Asgeir Austigard, teknisk tegner i Nordic Bulk, lager pukkverket i Auto CAD.
Nyutdannede bringer inn nye tankesett, enten fra skolen, eller bare i kraft at de er yngre og tenker nytt.

Vi hadde mer enn nok kunnskap fra pukk og grusverden. Hjørnesteinene i grunnmuren var satt. Nå gjaldt det å fylle resten av rekka med folk som tenkte annerledes.

For å gjøre det ansatte vi nyutdannede og lærlinger. Disse bringer inn nye tankesett, enten fra skolen, eller bare i kraft at de er yngre og tenker nytt. Når dette blandes med spesifikk innsikt i vår bransje får vi en mangfoldig grunnmur. For oss var det helt essensielt for en fremtidsrettet utvikling.

Alt på ett plan

Vi har opplevd at ny utvikling kommer i mål når den skjer på ett nivå. Med alle rundt samme bord korrigerer vi hverandre og forstår hverandres synspunkt slik de er ment. Da kan vi gå videre med beste løsningen sammen.

Transportbånd på skip som laster stein og sand for Seaworks
Prosjektleder, montører og kunde samlet på samme sted. Alle har verdifulle innspill før, under og etter bygging.

Alternativet er at utviklingen skal innom mange isolerte ledd, der alle har forslag som virker gode for dem selv i øyeblikket. Med felles drøfting ser vi at mange forslag ikke nødvendigvis er hensiktsmessige i en større sammenheng.

Les også:
Slik skal Elon Musk 10X hastigheten på tunellboring

I tillegg får vi blandet ulik kunnskap sammen. Med isolerte ledd dannes siloer med kunnskap mellom ulike avdelinger. Ved å bygge ned hierarki og samle kunnskapen danner vi grunnlaget for innovative løsninger.

Vi så utenfor CV

En utfyllende CV med lang utdannelse har ikke vært det viktigste kriteriet når vi skal hente nye medlemmer til Team Nordic. For oss er det viktigere med folk som passer inn i organisasjonen; folk som gir en god følelse, som er joviale, positive, og ærlige. 

Kombinerer du det med viljen til å lære, og gi jernet når det trengs; da har du vinnere.

De som bruker utstyret ute i felt har innspillene som gjør at vi går fra å utvikle et helt greit produkt – til et enestående produkt.

Vinnere trengs i en innovasjonsprosess, fordi det handler mye om gjennomføringsevne. Uten gjennomføring blir det bare en idé, en skisse på et papir. Innovasjon blir et tomt ord. 

Mennesketyper som gjør at man lykkes med innovasjon:

  • jordnær
  • ærlig
  • positiv
  • ser muligheter
  • gir jernet

Når vi prøver nye ting, er det like viktig å holde bena godt plantet på jorden. Hvis det blir kultur for å bygge luftslott har vi gått i feil retning. Det nytter ikke å lage ting som ser fint ut, men ikke fungerer og holder stand over tid ute i felt.

I en innovasjonsprosess gjelder å se bort fra eget ego, og fremfor alt å være ærlig med seg selv og teamet. Derfor tror vi jordnærhet og ærlighet er vel så viktig som evnen til å bryte ned en problemstilling, og pusle den sammen på en måte som ingen har gjort før.

Kultur er alt

Noen sier produkt er alt. Vi mener kultur er alt. Hvordan er det mulig å lage et produkt som skiller seg ut i markedet uten mennesker som bidrar med idéer og innsats?

Uten en åpen kultur der nye innspill og erfaring er sidestilt, blir de beste løsningene liggende i hodet til folk. Bedriftsledere har ansvar for å bygge et sted der idéene ikke blir sablet ned av erfaring og “slik har vi alltid gjort det” holdninger.

Alle ansatte i Nordic Bulk på firmatur i Jøsenfjorden
Team Nordic med familie på vårt 25 års jubileum. Et sammensatt team med vidt alderspenn og ulike bakgrunner. Mangfold danner grunnlaget for innovasjon.

Hvis ansatte blir hørt tar de eierskap i oppgavene, og får drivkraft til å overkomme hvilket som helst hinder. Når folk vokser til sitt fulle potensiale, vil bedriften gjøre det samme.

Selv har jeg opplevd at en åpen og ærlig kultur resulterer i en fremtidsrettet utvikling; eksisterende løsninger blir forbedret og nye løsninger som ingen har tenkt på før dukker opp. Det driver ikke bare oss, men bransjen som helhet fremover. Og det viktigste av alt; vi har et arbeidsmiljø der folk har det bra.