Det er flere grunner til at det er viktig å velge riktig sikteduk/dekke. Det gir bedre kvalitet på sluttproduktet, mindre vedlikehold og bedre økonomi.

Det finnes en rekke ulike sikteduker å velge mellom, både i ulike tykkelser og materialer. Alt fra modulduker til fingersikter, Iseflex til sidespente / langspente duker, gummi, PU (polyurethane) eller den tradisjonelle duken i stål. 

Det er med andre ord en jungel å velge i, og det kan bli dyrt å velge feil. Det kan fort føre til mer vedlikehold og lavere kvalitet på sluttproduktet ditt.

Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone
Ulike sikteduker testes for å finne den som fungerer mest optimalt. Riktig duk til ditt verk gir mindre vedlikehold og bedre sikteevne.

Så hvilken type sikteduk bør du velge, og hvordan skal du gå frem?

Svaret på det avhenger av en rekke faktorer.

Ofte er det for komplisert til at det enkelt kan forklares, og det bør gjøres en grundig og konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Likevel kan vi starte med noen generelle tips. For det finnes noen fordeler og ulemper med enkelte type sikteduker som du bør være klar over.

Fordeler og ulemper med ulike duker

Tradisjonell stålduk

Mange pukkverk velger å bruke tradisjonelle stålduker i sikteprosessen.

En ulempe med disse er at de tar opp mye av kapasiteten til operatørene under vedlikeholdsstopp. Samtidig fører tyngden på duken til stor belastning på både knær og albuer.

I tillegg har stålduken ofte lite fleksibilitet, og ruster fort når den blir eksponert for bløtt materiale. Dette fører igjen til at løsmasse kleber seg.      

PU/gummi-duk

Ofte vil bruk av polyurethane (PU) og gummi-duker være et bedre alternativ fra et vedlikeholdsperspektiv.

Duken gir både enklere og raskere vedlikehold, og har mye lengre levetid.

Velg gjerne en tykkere duk i pålasten, og en duk med tynnere og mer åpent areal i utløpsenden.

Modul-duk/dekke

I de fleste tilfeller vil det være bedre å bruke modul-duk/dekke kontra sidespente og langspente sikteduker.

Det er mer fleksibelt i form av at man enkelt kan skifte ut et panel. Med et dekke som er oppdelt i mindre paneler er det enklere å justere kurven.

Er duken utslitt, kan man skifte ut kun et og et panel, noe som gir en mye bedre totaløkonomi.

Skifte av paneler i dekke
Med modulduk/dekke er det langt enklere å skifte ut panelene enkeltvis.

Det er også et bedre valg fra et HMS-perspektiv. Ulempen er at siktedekke med moduler krever større sikteareal enn stålduk.

Meld deg på vårt nyhetsbrev:
25 år med kunnskap rett i innboksen

Derfor er det også viktig å vurdere andre faktorer:

Vurder kapasiteten til sikten

Det er viktig å se på og vurdere kapasiteten til sikten når en skal vurdere modulduk/dekke.

En sikt med god kapasitet kan bygges om til et moduldekke. Men hvis sikten er underdimensjonert i utgangspunktet, bør man kanskje ikke skifte over. 

Modulduk og dekke
Eksempel på et modulduk/dekke med noe ujevn spredning av materialer.

En ideell sikt bør ha god spredning av materialer, slik at man utnytter hele sikten.

En skal heller ikke kunne se selve sikteduken mellom material-beddet før de siste radene i utløpsenden.

Les også:
Den enorme forskjellen av riktig sikteduk

Ta hensyn til hele sikteprosessen

Like viktig er det at man har korrekt prosess både før og etter selve sikteprosessen, for å oppnå et godt resultat.

En bør bl.a. vurdere vanninnhold, finstoffinnhold, bruk av påmaterkassen, for å nevne noe.

3 steg du kan følge:

Det er med andre ord en rekke ulike forhold å vurdere og ta hensyn til i prosessen med valg av sikteduk.

Vi har avslutningsvis oppsummert dette i noen steg du kan følge:

1. Vurder lokale forhold og faktorer

Det første du bør gjøre er å vurdere lokale forhold.

En skulle kanskje tro at det som fungerer en plass, også fungerer andre steder. Men det er ofte ikke tilfellet. 

Det er mange faktorer som kan spille inn og være avgjørende for hvilken type sikteduk som fungerer best i ditt verk. For eksempel er konsistens og klebrighet, fuktighet, kubisitet, type sikt, slag og hastighet på maskin, alle lokale faktorer som påvirker siktedukens egenskaper. 

Start derfor med å kartlegge og gjøre en vurdering av lokale forhold.

Forskjellen på sikteduk fra Kûper

Før/etter bildet viser den enorme forskjellen riktig duk kan gjøre for sikteprosessen.

2. Lag en situasjons- og problembeskrivelse

Skaff deg oversikt over situasjonen i ditt verk; hvor stopper det opp, og hva er problemet?

Denne kan du ta med og få hjelp av leverandører av sikteduk, som bør ha såpass god kjennskap til produktene sine at de kan vurdere hvor godt ditt eksisterende siktedekke fungerer.

Ta bilder eller video av sikten/siktedekke i produksjon, bilde/tegning av duker med maskevidde, under produksjon, stopp osv. På den måten kan du dokumentere status og eventuelle problemer.

Når du har kartlagt lokale forhold og laget en situasjons- og problembeskrivelse med dokumentasjon, har du bedre forutsetninger for å gå videre i prosessen med å velge riktig sikteduk/dekke.

3. Viktig å teste ulike sikteduker

Det er mange faktorer som spiller inn i knuse- og sikteprosessen, og ofte finnes det ikke noe fasitsvar. Det er rett og slett for mange ulike faktorer som spiller inn. 

Det vil være vanskelig å finne frem til den optimale sikteduken uten at du tester ut ulike duker i praksis.

Olav Gilje teknisk support i Nordic Bulk viser brosjyre me polyurethane sikteduk

Olav Gilje mener at testing er nødvendig for å finne løsningen som gir best økonomi.

     – Jeg tror mange knuseverk hadde blitt overrasket hvor stor forskjell det kan utgjøre, hvis de testet ulike duker, sier Olav Gilje.

Selv har han jobbet i pukkverk i nesten 30 år. Den største effekten han noen gang har sett er fra testingen hos Rekefjord Stone.

Den kan du lese om det her:
Den enorme forskjellen av riktig sikteduk