Vinteren har lagt seg over knuseverket på Rekefjord Stone utenfor Egersund. Operatørene har ukentlig vedlikeholdsstopp, der fire timer er satt av til å rense siktedukene i én eneste siktemaskin.

Inne i en siktemaskin ligger en operatør på ryggen og jobber med slagmeisel og trykkluft. Frostrøyken ligger på pusten mens han jobber med å fjerne den frosne løsmassen som har tettet maskene i sikteduken. På slike kalde dager står verket stille enda lenger enn vanlig.

Etter en halvtime kravler han ut av den trange sikta mens han puster tungt.

– Bytte, nå bytter vi, sier han og tørker svette fra pannen.

Ved åpningen til siktemaskinen står Olav Gilje, tekniker i Nordic Bulk og ser etter tegn som gjør at siktedukene tetter seg.

     – Jeg foreslår å kjøre en test med fire ulike duker, konkluderer Gilje.

operatør i pukkverk bruker trykkluft til å rengjøre siktemaskin

Opptil fire timer i uka med trykkluft og banking av kompakt løsmasse var løsningen før analysen ble utført.

Ny sikteduk ga resultater

De kjørte i gang en testfase med fire ulike sikteduker. Hullstørrelse, materiale, leverandør og hardhet varierte på alle dukene. Til slutt ble tre av dukene luket ut. En duk stod igjen som klar vinner, testet under flere ulike forhold.

Ett modulbasert siktedekke av myk polyutherane sikteduk (PU) fra den tyske leverandøren Kûper var optimal for dette spesifikke tilfellet. Den myke sikteduken gir en trampolineeffekt, som gjør at den ikke gror igjen med de klebrige massene.

    – Sikteduker av PU lever, så det er ingen tvil om at de jobber og sikter massen på en helt annen måte enn stålduk, som er helt død, forklarer Georg Herveland, operatør på Rekefjord Stone.

    – Sikta har aldri vært bedre enn nå. Jeg har snart jobbet her i 40 år og vi har hatt mye arbeid med den sikta, men nå er det helt topp, legger han til.

Forskjellen på sikteduk fra Kûper

Før/etter bildet viser den enorme forskjellen riktig duk kan gjøre for sikteprosessen.

Testing er avgjørende

     – Man burde tro at det som fungerer en plass burde fungere en annen, men det er dessverre ikke tilfelle, sier Gilje fra Nordic Bulk.

Konsistens og klebrighet på materiale, fuktighet, type sikt, antall slag og hastighet på siktemaskin er alle faktorer som påvirker siktedukens egenskaper.

Gilje bruker siktedukanalyse for å finne riktig duk til forholdene, noe som skal gi optimal sikting av massene. Da tester han opptil syv ulike duker om gangen.

      – Å velge den optimale duken uten å teste er nærmest umulig. Det er rett og slett for mange ulike faktorer som spiller inn, påpeker Gilje som ikke legger skjul på at han anbefaler testing til kunder som sliter med tette masker i siktedukene.

Testing av polyutherane sikteduker fra Wima og Kûper hos Rekefjord Stone

Olav Gilje tror siktedukanalyse kan være et nyttig verktøy som mange pukkverk i Skandinavia kan ha stort utbytte av.

Stålduk er ikke førstevalget

Mange pukkverk i Skandinavia velger å bruke tradisjonelle stålduker. Gilje mener at PU er et langt bedre alternativ fordi den ofte sikter bedre og har lenger levetid hvis man velger riktig duk.

Herveland fra Rekefjord Stone støtter påstanden om sikteduk av stål, og mener at polyurethane kan være et bedre alternativ, så lenge sikteduken holder høy kvalitet.

Vi må ikke skru på en eneste duk, og hvis modulen er slitt flytter vi dem bare rundt. Det er akkurat som byggeklosser

Georg Herveland, operatør på Rekefjord Stone

       – Med PU er det desto viktigere å ha duker av høy kvalitet. Du kan gjerne kjøpe billigere, men når den ryker går massen på feil plass og forurenser gjerne hele neste silo, sånt blir dyrt, sier den erfarne operatøren.

Selv mener han at de tyske leverandørene Isenmann og Kûper har topp kvalitet.

       – De er så slitesterke, etter tre år er det ikke en eneste maske som har røket hos oss, forteller han.

Olav Gilje teknisk support i Nordic Bulk viser brosjyre me polyurethane sikteduk

Konsistens og klebrighet på materiale, type sikt, antall slag og hastighet er alle faktorer som påvirker sikteduken. Olav Gilje mener at testing er nødvendig for å finne løsningen som gir best økonomi.

Enklere vedlikehold økte trivsel

Foruten den økonomiske gevinsten, er Rekefjord Stone fornøyd med HMS-aspektet, ettersom operatørene slipper den tunge jobben med liten plass til rådighet.

     – Du merker godt stålduken på knær og albuer. Nå kan vi bare dunke på duken så spretter løsmassene av, vedlikeholdet går mye fortere, sier Herveland.

I tillegg til å være vanskelig å jobbe med, tok den tradisjonelle stålduken opp mye av kapasiteten til operatørene under hvert vedlikeholdsstopp.

      – Vi må ikke skru på en eneste duk, og hvis modulen er slitt flytter vi dem bare rundt. Det er akkurat som byggeklosser, avslutter han.

Sikteduker i modul fra Kûper til sikting av sand

Tre  år etter at de nye dukene ble montert ser det slik ut. Hverken rensking eller dukbytte har vært nødvendig i denne perioden.

Negative ringvirkninger i hele sikta

Sikta på Rekefjord Stone har tre lag med sikteduker som står horisontalt, hvor stadig finere løsmasse blir skilt ut etterhvert som massen faller nedover.

– Når det øverste laget går tett, gjør ingen av dukene jobben sin, forklarer Gilje som ofte anbefaler sikteduker av PU eller gummi.

Den ekstra vekta på den øverste duken gjør at sikta får skjev vektfordeling i forhold til innstillingene på vibrasjon. Noen sikter har elliptisk vibrasjon, andre sirkulære, andre lineære. Felles for dem alle er at hvis de er topptunge vil det gi ekstra stress og slitasje.

– Det kan være flere tonn som tetter det øverste laget. Fjærene, tannhjul og motor får ekstra belastning som gjør at vibrasjonene i hele sikta går for tregt, legger Gilje til.

Les også: 8 vanlige feil som dreper transportøren din

Tradisjonell stålduk fikk skylda

   – Stålduker blir ansett som et godt alternativ i sikteprosessen på mange knuseverk i Norge, men PU er ofte et bedre alternativ, påpeker Gilje.

Problemet med stålduk er de ofte har lite fleksibilitet. I tillegg ruster når de blir eksponert for bløtt materiale, som gjør at løsmasse kleber seg.

    – Det finnes utrolig mange sikteduker i ulike tykkelser og materiale. Du har modulduker, Iseflex, fingersikter, sidespente og langspente duker, gummi, PU eller stål for å nevne noe. Har du feil duk gir det mer vedlikehold og lavere kvalitet på sluttprodukt, sier Gilje og tar en pause før han legger til,

     – Jeg tror mange knuseverk hadde blitt overrasket hvis de testet ulike duker.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev