Transportørene sviver og sviver, og flytter store mengder masse gjennom sitt livsløp. Enkle konstruksjoner av stål med ruller, drift, transportbånd og noe ekstrautstyr. Til tross for at det er en enkel sak, er det mye som kan ødelegge den.

8 vanlige feil du helst vil unngå:

1. Dårlig dimensjonering

Forutsetningen for at transportøren har et langt liv er at dimensjoneringen er gjort riktig. Båndbredden og hastighet på beltet skal være tilpasset massen som flyttes. I tillegg må driften ha nok kraft til å kunne dra vekten på beltet.

Du vil få hyppigere utskiftning av deler om dette er feil, og bør vurdere å bytte dimensjon på deler som ryker ofte.

2. Feil lasting

Masse skal lastes inn på transportøren på en skånsom måte. Det skal flyte jevnt ut på båndet. Hvis det er stort fall ned på en transportør vil vekten av massen slite på transportøren, og bærerullene rett under vil raskt kunne gå i stykker. I verste fall kan du risikere å bøye festbrakettene for bærerullene over tid. Da kan rullene hoppe ut og du får totalhavari.

Er det stor høydeforskjell må fallet dempes på en måte. Det kan for eksempel lages en kasse eller plate der stein smeller inn hardt stål. Dette tar ut momentet i massen, slik at den kan flyte fint ut på båndet.

Riktig påmating

Påmating fra grovknuser

Ved optimal påmating skal massen flyte jevnt ut på transportbåndet. Slik lever både bånd og ruller lenger.

3. Slitne ruller

Bæreruller og returruller har lager i begge ender. Hvis tetningen mot lager er brutt, fylles den med støv og små fragmenter av stein. Hver enkelt skal rulle fritt uten motstand. Ruller med ulyd, grov/treg gange eller utett lager-tetting, bør skiftes umiddelbart.

Det er kritisk fordi ruller som går tregere enn transportbåndet sliter på gummien. I verste fall stopper rullen helt, og da kan det dannes en skarp kant som kan skjære i transportbåndet. Å bytte ut noen få ruller er langt rimeligere enn et nytt transportbånd. Du bør derfor ha periodisk tilsyn.

Sigve Stokka med bæreruller til transportbånd på Rekefjord Stone i Egersund.

4. Tromler som slurer

Sluring sliter ut både transportbånd og trommel, men heldigvis er det enkelt å forhindre. Vulket gummibelegg på drivtrommel er der nettopp for å hindre sluring. Hvis det begynner å bli utslitt kan det lønne seg å legge på nytt.

Du bør også påse at lagrene til driv- og vendetromler får smøring på rett intervall. Hvis du attpåtil har kontroll på stramningen bør du ikke ha problemer med sluring.

Fraksjoner som havner inn på retursiden av båndet vil også slite på trommelen. Se hvordan du enkelt kan forhindre dette på punkt 7 om plog.

Regelmessig sjekk av drivtrommel er viktig. Her sjekker Andreas Hovland at alt sitter som det skal på det nye finknuseverket vi bygget for Hellviksplitt.

5. Trykkbelastning på forskraper

Skal stå montert ca. kl. 15.30 framme på drivtrommelen. Denne ligger med fjær eller torsjons-trykk mot transportbåndet og skraper av resterende masser. På forskraper er det spesielt skjærebladene som bør sjekkes jevnlig.

  • Fjern masse som har satt seg mellom skjærebladene og hindrer riktig trykk mot bånd
  • Skjæreblad skal ha jevnt trykk i hele bredden, dette gir jevn avskraping
  • Skjæreblad skal følge kurven mot trommelen

Ofte kan hele avskraperbjelken vippes frem uten bruk av verktøy og «ristes» litt før den settes på plass. Da vil som regel alt bli i orden.

Forskrape montert med riktig angrepsvinkel og riktig trykkbelastning mot transportbånd.

6. Finskraper uten inngrep

Denne skal stå montert kl. 18.00 med trykk opp mot transportbåndet, ca. 10 cm bak punktet der transportbåndet slipper trommelen. Der fjerner den de restene som forskrapen ikke får med seg.

Les også:
Magnet til transportbånd: 3 livsviktige barrierer som hindrer havari

Med disse to riktig montert fjerner du nesten all masse som går i retur på undersiden av transportbåndet. Sjekk inngrepet på samme måte som med forskrape.

7. Plog uten kontakt

Hvis fraksjoner kommer i klem mellom trommel og transportbånd på innsiden vil det raskt ta skade. Du kan forhindre dette ved å montere en plog tett inntil vendetrommelen på returbåndet.

Sjekk at plogen henger «fritt» i opphenget slik at den kan følge båndet. Først da vil den utføre god skraping. Dersom det er tegn til større mengder masse på returbåndet, bør du finne ut hvor det kommer fra og stoppe tilsiget.

Transportørene på det nye finknuseverket til Hellviksplitt har alt ekstrautstyr påmontert:

Slik skal plogen ligge på transportbåndet, med rom til å bevege seg med bevegelsen til båndet.

8. Låste trackere

Dette er utsyr som skal hjelpe transportbåndet å gå bent under drift. Dersom transportbåndet i eskalerende grad går skjevt, kan det tyde det på at trackere ikke har frigang, er montert skjevt eller at noe ligger i klem.

Stå med transportbåndet i hodehøyde og se langs det. Hvis det er skjevgang, finn ut hvor det starter, hvor det slutter og hvor det går skjevest. Finn frem til feilen derfra.

Funksjonelt ekstrautstyr

Alt ekstrautstyr har spesifikke oppgaver som forlenger levetiden på transportørene. Når rett utstyr er installert må du ha gode vedlikeholdsrutiner som sikrer rett funksjon og effekt. Dette er viktig arbeid som må pågå kontinuerlig, og som vil betale seg lett i form av reduserte kostnader.

PS: Forskrape og finskrape er undervurdert. De har stor effekt på levetiden på transportbåndet. I så godt som alle tilfeller vil det være en god investering å montere begge to på samtlige transportører. Det reduserer også behov for renhold under transportørene og støv i nærmiljøet.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev