3 barrierer som fjerner metallet før det havner i knuseren:

Hvis du har en spalt på 19 mm og et stykke jern på 30 mm som havner i knuseren, da har du bom stopp. Det er både dyrt og tidkrevende å fjerne.

– Jeg har selv stått på hodet med skjærebrenneren ned i en knuser, det er mildt sagt en møkkajobb. Først må den plukkes for stein manuelt, så er det skjærebrenner for å få løst metallet. Da har du fort en halv dag nedetid, forteller Olav Gilje, som tidligere jobbet i Norstone.

1. Metalldetektor

Metalldetektor er et viktig tiltak mot metallavfall, og vanlig praksis i norske pukkverk. Dessverre er det alt for mange som har den som eneste barriere mot uønsket metall. Stoppene det medfører gir negative ringvirkninger.

Stopp under produksjon gir store ulemper:

  • Mye nedetid i løpet av 1 år, med stopp fra metalldetektor
  • Stor påkjenning å dra i gang verk med tung last på bånd og stein i knuser
  • Hvis verket stopper for ofte (10-15 ganger i timen) ved eksempelvis store jernforekomster i massen, kan man i verste fall slå av detektor. Sannsynligheten for havari øker drastisk.
*Uten ordentlige verktøy til å fjerne metall før detektoren, vil verket stoppe oftere.

**Enorme jernforekomster i massen gjorde at anlegget Olav Gilje da jobbet som operatør på, stoppet 10-15 ganger i timen. Det var umulig å produsere og de besluttet å koble ut metalldetektoren en periode. Det anbefales på det sterkeste i mot dette.

Vi hadde så mye stopp at metalldetektoren ble koblet ut. Da levde vi farlig.

Olav Gilje, teknisk support, Nordic Bulk

2. Effektivt magnetbånd

En sterk magnet som er riktig montert over transportbåndet suger opp alt metall som ligger i øverste del av stein på båndet.

Se hva professor pukk har å si om saken:

Konknuser beskyttelse

Sikre deg mot metall i knuser

Det finnes ulike modeller i ulike prisklasser, men den som krever minst merarbeid er en båndmagnet som kaster metallet vekk fra transportbåndet, typisk i en egen kontainer.

Slik fungerer magnetbåndet:

Illuastrasjon av Sollau magnet over transportør

3. Magnettrommel fjerner resten

For å fjerne metall som ligger begravet under massen må du ha magnettrommel. Mange tenker at en toppmontert magnet tar alt, dessverre stemmer ikke det.

**Magnettrommel etter magnetband gir dobbel sikkerhet mot havari og øker kvalitet på ferdigvare.

Si at du har et materialbedd på 20-25 cm, med 0-120 mm stein. Da klarer ikke den sterkeste magneten i pukkverkets historie å trekke opp det som ligger begravet.

Slik fungerer magnettrommelen:

**Det er en stor fordel å bruke magnettrommel etter en toppmontert magnet.

Kombinasjon gir best økonomi

Det som gir absolutt best økonomi er en kombinasjon av alle tre.

  • Magnetbånd tar det som ligger på topp
  • Magnettrommel tar det som ligger på bunn
  • Metalldetektor er et siste kontrollpunkt

Slik er du så godt som 100 % sikker. Det er en rimelig forsikring mot nedetid og dyre skader på knuseren.