Vi ønsker å samle flere aktører til å se på muligheter rundt en dataplattform som øker effektivitet og lønnsomhet.

Foruten anonymisert datadeling må det også være mulig å isolere dine egne data, slik at du kan bruke dem til å forbedre dine prosesser i sanntid.

Lær mer om big-data i presentasjonen under:

Se video fra foredraget på slide nr. 4.

Fordeler og muligheter med digitale pukkverk

  • Produksjon: Økt kapasitet og nøye kvalitetskontroll
  • Vedlikehold: Unngå stans med riktig vedlikehold
  • HMS: Minimer uønskede hendelser
  • Innkjøp: Enkelt og forutsigbart innkjøp
Send e-post til pe@nordicbulk.com for å melde din interesse på et digitalt forprosjekt.

Vil du være partner?

Vi ønsker å bygge fremtiden sammen med dere. Å dele anonyme data på tvers av ulike aktører har stor verdi. Det gir mer nøyaktige tall og gjør at vi kommer raskere i gang med å hente verdi ut av en slik plattform.

Prosjektet med å lage en digital plattform for pukkverk er i startfasen. I dag er alle muligheter er åpne og vi har flere spørsmål:

  • Hvilke data er mest verdifulle?
  • Hvordan angriper vi dette i ditt verk?
  • Er du interessert i å være med på et pilotprosjekt?
  • Vil du potensielt være med på eiersiden i slikt prosjekt?

Send en e-post til pe@nordicbulk.com for å melde din interesse.

Er du nysgjerrig på hva digitale systemer kan gjøre i ditt verk?

Last ned sjekklisten under som kartlegger de digitale systemene i ditt verk.

Kanpp til å laste ned digital sjekkliste for pukkverk