Vaskeanlegg er i vinden. Kanskje ikke så rart når du kan kutte over en halv million årlige i kostnader per tippbil, få 43 prosent ekstra i omsetning og samtidig spare miljøet for 1/3 av CO2-utslippet.

Oppsiktsvekkende tall

Fremoverlente holdninger preger produsenter av mineralske byggematerialer på vestlandet.

Pukkverket Velde Pukk har investert i verdens største gjenvinningsanlegg, betongprodusenten Ølen Betong tester mulighetene for resirkulering av knust betong og vi ser på muligheten rundt sentraliserte miljøstasjoner.

CDE Vaskeanlegg for pukk og grus
Vaskeanlegg som utnytter ressurser vi tidligere så på som deponerte varer.

De siste ukene har vi jobbet med å tallfeste potensielle miljøbesparelser.

Byggesteiner fraktes i gjennomsnitt 18,6 km fra steinbrudd til byggeplass, ifølge offentlige undersøkelser. I all hovedsak fraktes det med lastebil som kjører tomt tilbake for å laste på ny. Alternativet er bruk av miljøstasjoner, da kan lastebilene kjøre fullastet begge veier.

Hvis vi i tillegg halverer avstanden hver lastebil må kjøre ved å bygge sentralt plasserte vaskeanlegg med betong- og asfaltverk på samme sted kan vi halvere kjørelengden.

Vi har sett på mulighetene, gjort anslag på støymålinger og kalt konseptet Sentralstasjonen.

Hadde lastebilen til venstre hatt returlass til miljøstasjon, ville det medført store besparelser for miljøet og økonomien til entreprenøren.

Hvis sentralstasjonen halverer kjørelengde på tippbiler som er fullastet begge veier vil det redusere kjøring uten last opp mot 90 prosent. Per produsert tonn blir det 37 prosent mindre CO2-utslipp og 12937 mindre liter diesel i året. Samtidig sparer det entreprenøren for 647 000 kr i årlige kostnader knyttet til hver lastebil.

Tallene over gjelder kun èn lastebil. Hvis du ganger det opp med hvor mange tippbiler som er på norske veier, da blir miljøregnestykket heftig.

Vi er i dialog med offentlige aktører for å estimere hvor mange lastebiler som kjører til og fra steinbrudd på norske veier. Når vi ganger tallene opp med antall biler tror vi tallene blir oppsiktsvekkende.

**Regnestykket overfor er basert på offentlige tall. Dessverre finnes ikke tall på hvor stor andel lastebiler kjører fullastet begge veier ved bruk av vaskeanlegg. Vi vet at det ikke er reelt å si at alle biler, alltid kjører fullastet til/fra vaskeanlegg, men vil ikke basere regnestykker på antagelser om hvor mange biler det kan være. Dette vil varierer fra anlegg til anlegg. Derfor blir det mest naturlige å ta utgangspunkt i en fast parameter alle kan forholde seg til. I regnestykker tar vi utgangspunkt i at alle biler kjører begge veier fullastet. Fra det kan hvert anlegg regne seg fram til hvor mye de kan spare.

Kan revolusjonere byggenæringen

Miljøstasjoner som dette kan stå sentralt i fremtidens byggeindustri. I en fersk pressemelding lanserte Elon Musk, kjent for selskapene Tesla og Space X, sin visjon for å effektivisere tunnelboring gjennom selskapet The Boring Company.

Selskapet planlegger å gjenvinne gravemasse fra tunellhullet, og bruke de til å støpe tunnelens betongelement og bærestruktur rett ved inngangen.

Dette er en helt ny fremgangsmåte innen tunnelboring, som vil spare samfunnet for deponi og store CO2-utslipp.

Å korte ned transportavstander er et naturlig steg videre, fremgangsmåten kan potensielt brukes også i Skandinavia. Hvis byggeprosjektene er store nok kan det lønne seg å resirkulere materiale på sentralt plasserte miljøstasjoner i de største byene.

Da kan vi resirkulere asfalt, betong og råstoff fra bygg på samme sted og slipper å frakte det inn og ut av bykjernen.

Vi ønsker å kartlegge potensialet rundt Sentralstasjonen videre, et konsept der vaskeanlegg, astfaltverk og betongverk er samlet og plassert innenfor bykjernen. Vi har allerede jobbet sammen med en kunde for å kartlegge støy.

For å gjenbruke masser på denne måten må de renses for å oppnå tilfredsstillende kvalitet. En slik prosess er avhengig kompetanse på knuse, sikte, vaske- og syklonteknologi, ofte integrert i samme prosess.

Store holdningsendringer

Kjartan Eggebø, driftssjef i Velde pukk og miljø forteller at det nylig investerte i verdens største gjenvinningsanlegg for gammel asfalt, betong og fyllmasser.

Han sier de er helt sikre på at det er en satsing i riktig retning. Lastebilene frakter verdifull gravemasse inn og rene fraksjoner ut. Slik sparer de miljøet og utnytter ressursene bedre.

Avdelingen hans har nylig kjøpt enda et anlegg med lignende teknologi fra CDE Global.

Han poengterer at hvis reisbyggherrene skal akseptere resirkulert byggemateriale, må det holde samme kvalitet som nytt. Det er noe av bakgrunnen for investeringen.

Med det nye anlegget øker de kontroll og kvalitet på sluttproduktet.

Stor interesse

Da vi arrangerte åpen dag hos Feiring Bruk med vaskeanlegg som tema møtte det opp folk fra hele landet. CDE Global fortalte oss at det kom mer folk enn lignende arrangement utenfor flere av Europas største byer, som Paris og London.

Vi syns det er spennende å jobbe i en så fremoverlent og bærekraftig bransje.

Link for å melde seg på nordic bulk sitt nyhetsbrev