Under byggingen av nytt mellomknuseverk på Franzefoss Pukk avd. Lia røk grovknuseren. Da bestilte de like greit enda et nytt knusetrinn.

NB: Dette er en pressemelding skrevet av Thomas Søyland, markeds og kommunikasjonsjef i Nordic Bulk. Under skriving har han intervjuet ekte personer og etter beste evne prøvd å være så objektiv som mulig. Alle sitater er reelle.

Fokus på kommunikasjon

Franzefoss Pukk satte kommunikasjon og løsning i førersetet da de skulle velge leverandør.

– Vi har prøvd utenlandske leverandører før, og synes det var trygt å velge en norsk leverandør som forstod prosjektet og har masse kunnskap om helheten i et pukkverk.

Han mener at Nordic Bulk og Franzefoss Pukk har hatt gjensidig forståelse av hva de ønsket å ende opp med fra første tegning.

– Når kommunikasjonen går så bra, pleier man å ende opp med et godt resultat. Leveransen har vært over all forventning, sier Thomas.

Franzefoss Pukk sitt nye grov- og mellomknuseverk utenfor Trondheim

Klargjort for neste byggetrinn

Peder Egeland, daglig leder i Nordic Bulk sier at helheten i prosjektet har vært viktig.

– Det er viktig for oss at anleggene fungerer sømløst sammen. Da vil Franzefoss få høy produksjonskapasitet. I tillegg er mellomverket skalerbart til neste byggetrinn, det lønner seg å tenke utover det man bygger her og nå, sier Egeland.

Sammen med Nordic Bulk har byggeprosessen gått over all forventning. Vi angrer ikke på beslutningen.

Pål Richard Thomas, teknisk sjef i Franzefoss Pukk

Neste byggetrinn er et finknuseverk. For at massene skal flyte sømløst mellom de tre finknuseverkene har Nordic Bulk jobbet inngående med prosessoptimalisering. Det har vært spesielt fokus på sømløs påmating og hindre at massene kleber seg når det er mye nedbør.

– Stopper det en plass, får det fort ringvirkninger til produksjon i neste knusetrinn. Flyten gjennom et pukkverk er uhyre viktig for effektiv drift, poengterer Egeland.

Grovknuseverk bygget av Nordic Bulk for Franzefoss Pukk avdeling Lia
Grovknuseverk bygget av Nordic Bulk for Franzefoss Pukk avdeling Lia.

Mer oppe-tid

Pål Richard Thomas, teknisk sjef i Franzefoss Pukk mener oppe-tid er uvanlig høyt på mellomknuseverket som stod ferdig i mars.

– Det er vanlig med en god del innkjøringsproblemer når du bygger helt nytt, men vi har hatt veldig få problemer siden start, forteller han.

Ved overlevering av det nye grovknuseverket i september, er Thomas positiv til økt oppe-tid på hele produksjonslinja.

– Allerede nå ser det ut som vi vil få høy oppe-tid i driften. Det ser veldig lovende ut i forhold til det gamle, forteller han og ler før han legger til med et glimt i øyet; det er her pengene skal renne inn nå.