Høsten 2017 ferdigstilte Nordic Bulk et omfattende prosjekt for John Myrvang AS i Hønefoss. Et grovsikteanlegg med kapasitet på 1000 tonn i timen.

– Dette er en av de største grovsiktene noen gang designet og bygget i et norsk pukkverk, forklarer Karstein Øvstebø seniorrådgiver i Nordic Bulk.

John Myrvang AS opplevde løsningen de hadde som en flaskehals, dermed ble prosessen med å bygge en ny grovsikt med tilhørende transportører iverksatt.

Oversiktsbilde av grovsikteanlegget på Vestsiden Pukkverk

Fakta om sikteanlegget:

  • Har en kapasitet på 1000 tonn i timen
  • Produserer fraksjoner mellom 20 – 120 mm
  • 0 – 20 mm går til mellomlager før neste knusetrinn
  • Ferdigvaren blir solgt som tilslag til betong- og asfaltproduksjon

Les mer om sikteanlegget og Vestsiden Pukkverk på nettsiden til John Myrvang her.

Sikteanlegget sett fra siden

Fakta om John Myrvang AS*:

  • Et av de største firmaene innen sand og pukk på Østlandet
  • Vestsiden Pukkverk er et av Norges mest moderne pukkverk
  • John Myrvang AS har totalt fem produksjonssteder

*Fakta om John Myrvang AS ifølge myrvang.no.