Service

Nordic Bulk har lang erfaring med å levere vedlikehold og tjenester til pukkverk, prosessanlegg og gruver. 

 

Vi tilbyr løsninger tilpasset kundens behov.I samarbeid med kunden, planlegger vi løsninger som ivaretar utfordringer ved driftsstans.


Som en leverandør av tjenester kan vi i felleskap forutsi og minimere feil, optimalisere planlegging og bemanning, og forbedre operasjonell effektivitet for å redusere den totale eierkostnaden, øke avkastningen og bidra til å nå produksjonsmål.

/a