Logistikk


Logistikk er en viktig del av leveransen. For å kunne levere god logistikk har vi en egen avdeling som tar seg av dette, i tillegg avdelinger for prosjekt, tjenester og lager. Planleggingen av dette, hvor bruk av innovative løsninger og struktur i informasjonen, er viktig for oss. Logistikk har et internt og eksternt fokus hos oss og skal dekke hele verdikjeden fra produsent til sluttkunden.

/a