VASKING OG AV-VANNING

Vi leverer anlegg og maskiner for vasking og av-vanning. Vaske-hjul for fjerning av vann fra sand og singel. Også for opsugd materiale fra mudringsfartøy for å ta vare på den fine sanden.

/a