Tomca Drive - trommelbelegg

Gjennom mange år har Tomca Drive™ bevist sin eksibilitet som
trommelbelegg gjennom svært god friksjon og enkel montering.
Tomca Drive™ trommelbelegg består av en gummimatte med et
grovt spesialmønster på drivsiden. Undersiden består av en 1,5mm
gummiate med meget gode friksjonsegenskaper.
Armeringen er helsyntetisk, noe som gjør Tomca drive™ helt
upåvirket av fukt og råte. Råbeltet er EP 400 kvalitet. Festeanordningen
består av at en i gummimatten forsenker en skinne i spesialstål, med hull i
kantene for mattens fastsetting til drivtrommelen. Innfestningen skjer i
trommelens mantel utenfor gavlene, noe som gjør Tomca drive™ svært
enkel å montere.


Tomca drive™ monteres raskt og enkelt:
- Monteringstid ca 15 min.
- Ingen vulking, sveising eller boltepistol
- Kan monteres direkte på et evt. tidligere belegg
- Hverken bånd eller drivtrommel trenger å demonteres
- Lages til de este trommeldimensjoner

(Vi har produsert til Ø800-2400mm!)Gjennom mange år har Tomca Drive bevist sin fleksibilitet som trommelbelegg gjennom svært god friksjon og enkel montering. Tomca Drive trommelbelegg består av en gummiflate med meget gode friksjonsegenskaper).

Armeringen er helsyntetisk, noe som gjør Tomca Drive 

/a