MEKANISK JUSTERBAR ELLIPTISK SIKT

Elliptiske vibrerende sikter har blitt ut viklet med det formål å forene fordelene ved sirkulær og lineær vibrator og / eller for å eliminere dens ulemper.

 


Vibrasjonen er hverken sirkulær eller lineær, men elliptisk. To synkroniserte ubalanserte akslinger utstyrt med forskjellige ubalanserte lodd kjører i omvendte retninger med samme hastighet og en viss fase skifte.

 


Den elliptiske vibrasjonen kan tilpasses de respektive driftsforholdene ved å justere de ubalanserte loddene og forholdet mellom akslingene. En endring av forholdet mellom akslingene på en mekanisk justerbar elliptisk sikt er bare mulig når maskinen står stille. Her kan posisjonen til forbindelsesplaten mellom giret til master og slave akselen på driftsstasjonen reguleres ved behov for endring av det elliptiske slaget. Disse maskinene installeres horisontalt eller med minimal helling.

/a