LIWELL MOBIL ENHET

Konsepter for mobil konstruksjon av Liwell® sikte-maskiner er tilgjengelige i mange varianter:

 


• Semi-mobilt
• Container mobilt
• Krok-løftesystem
• Jernbane mobilt
• Flytende på pongtonger

 

Liwell teknologien ble utviklet for over 50 år siden i Tyskland, for å gjøre nøyaktig seperasjon av materiale som er vanskelig å sikte. Det finnes over 2000 maskiner i drift over hele verden med et bredt spekter av applikasjoner.

 

LIWELL®-siktet fungerer på «FLIP FLOW»-prinsippet. Elastiske polyuretan matter er vekselvis spennet og slakket. I den siste spenningsfasen er mattene i siktene overstrukket som gjør at overflaten på sikte matten og hullstørrelsen endres. Tilgrodd materiale blir frigjort og eventuell plugging vil løsne.  Akselerasjonskrefter på opptil 50 G oppnås, mens sikte-rammene utsettes for kun 2-3 G. Sikte-dekket vil være rent uten groing eller plugging, selv med vanskelige materialer.

 

Sluttresultatet er effektive sikting av klebrig, fuktig og slitende materiale, ved kutt så lavt som 2mm.

/a