LIWELL FLIP-FLOW UTSTYR

Liwell teknologien ble utviklet for over 50 år siden i Tyskland for å gjøre nøyaktig seperasjon av materiale som er vanskelig å sikte. Det finnes over 2 000 maskiner i drift over hele verden med et bredt spekter av applikasjoner.

 

LIWELL®-siktet fungerer på «FLIP FLOW»-prinsippet. Elastiske polyuretan matter er vekselvis spennet og slakket. I den siste spenningsfasen er sikte matten i sikten overstrukket som gjør at overflaten på sikte matten og hullstørrelsen endres. Tilgrodd materiale blir frigjort fra sikteduken og eventuell plugging løsner fra hullene i sikte matten.   Akselerasjonskrefter på opptil 50 G oppnås, mens sikte-rammene utsettes for kun 2-3 G. Sikte-dekket vil være fri for vedheft og uten plugging, selv med vanskelige materialer.

 

Sluttresultatet er effektive sikting av klebrig, fuktig og slitende materiale ved kutt så lavt som 2mm.

 

/a