LINEÆRE SIKTER

I lineære sikte maskiner skaper to ubalanserte akslinger retnings- og/eller lineær vibrasjon. Synkroniseringen er uten gir hjul og andre hjelpemidler. Innstillingsvinkelen og skjermhellingen er fast innstilt (avhengig av bruken).

 

På samme måte som sirkulære sikter, brukes lineære sikter til tørr og våt vibrering, men i tillegg kan den også brukes for varm masse. Ved sand av-vanning installeres maskinen i en stigende helning på 3° - 5°. Den lineære sikten er grundig utprøvd på av-vanning og transport.

/a