ELEKTRONISK STYRT ELIPSE SIKT

Elliptiske siktemaskiner har blitt utviklet med tanke på å utnytte fordelene med sirkulære og lineære siktemaskiner og / eller for å eliminere ulempene med dem.

 


Slaget i siktemaskinen er verken sirkulært eller lineært, men elliptisk. To synkroniserte ubalanse akslinger utstyrt med forskjellige typer ubalanseplater går i omvendte retninger med same hastighet og med et visst fase skift.

 

Det elliptiske slaget kan tilpasses de gjeldende driftsforhold ved å justere ubalanseplatene og faseforholdet. En endring av faseforholdet på en elektronisk styrt siktemaskin er mulig under drift. Forholdet mellom «master» og “slaveakselen” blir justert fra kontrollpanelet. Disse maskinene installeres normalt horisontalt eller med minimal helling.

/a