STØVDEMPINGSANLEGG

TSystemet drives kun ved bruk av vann og trykkluft, uten tilsetting av noen form for kjemikalier. Dette gjør systemet veldig billig i drift. Ca. forbruk av vann er 1-2 liter pr. produsert ton.

 

Pulverisering av vannet sånn at «vanntåken» oppnår samme konsistens som steinstøvet skjer i spesialdysen der luft og vann mikses. Dysene monteres som oftest der materialet er i fritt fall, dermed får vi med oss svevestøvet samt at vi oppnår bløtning av de fineste partiklene i hele material styrten.

 


Vannmolekylene kan oppnå en størrelse som er mindre enn 5 mikron. Dette fører til at disse molekylene blir mindre enn støvpartiklene som igjen fører til at støvet trekker til seg den tilførte fuktigheten og blir for tungt til å sveve. Stedene som skal støvdempes blir kapslet inn i en kasse bestående av stålplater og gummi for å sikre god blanding av vanntåke og støv, samt holde de skjermet fra vindpåvirkning.

 

Ved bruk av tradisjonelle dyser blir vannmolekylene veldig store og de vil i liten grad hjelpe på svevestøvet og materialet vil bli gjørmete og lite egnet for sikting i motsetning til vårt system som pulveriserer vannet og fukter bare det som må fuktes med et minimalt vannforbruk for å unngå svevestøv. (Se illustrasjon). Systemet kan opereres ved hjelp av et kabelstyrt kontrollpanel eller kan bygges inn i et PLS system. Det er da mulig å skru av eller på de forskjellige linjene etter behov.

 


Når anlegget skrus av etter endt arbeidsdag vil magnetventilene for vannet stenges og det blåses trykkluft gjennom hele systemet for å tømme hele systemet for vann for å unngå frostproblemer, samtidig vil vann filtrene blåses rene for eventuell forurensing.

/a