Selv om metalldetektor er et viktig tiltak mot metallavfall, bør det ikke være eneste barriere.Uten ordentlige verktøy til å fjerne metall før detektoren kan få negative ringvirkninger du helst vil unngå. 

5 ulemper du helst vil unngå:

 Stor belastning på verk


Å kjøre i gang verket fra stillestående posisjon med tung last på transportband og med stein i knuser gir stor påkjenning. Motorer, drivreimer, ruller og transportband får unødvendig slitasje.

 

 

 

Unødvendig mye nedetidOlav Gilje, teknisk support i Nordic Bulk sier at de ofte brukte 5 minutter per stopp fra metalldetektor da han jobbet som operatør i pukkverk. Hvis man ganger antall stopp med 5 min kan det bli store kostnader i løpet av ett år. Dette punket alene kan forsvare investeringen av en magnet.

 

 

 

Slitsomt for ansatte


Hvis man må ned/ut og lete etter metall på tansportbandet ofte blir det et irritasjonsmoment hos ansatte. Det drar ned motivasjon og stjeler kapasitet fra annet arbeid.

 

Hvis detektoren er ømfintlig nok, kan den slå ut et sølvpapir, eller jern i berget, det kan bli «ulv ulv» stemning som gjør at operatører kun tar en overfladisk sjekk før verket startes igjen.

 

 

Mulighet for havariGilje forteller om et scenario der ansatte ble leie og tok overfladiske sjekker. De var inne i et parti i bruddet der detektor slo ut 10-15 ganger i timen p.g.a. jernmalm i steinen. Etterhvert antok mange at det var jernmalm uten å sjekke ordentlig.

 

Til slutt ble umulig å produsere. For å komme videre ble de nødt til å slå av detektor. Da levde vi virkelig i faresonen, sier han.

Metalldetektorer kan også bli dårlige over tid, dette er ikke noe du oppdager før du finner metall i ferdigvaren eller knuseren har kilt seg. En halvstor bit metall kan bety lang stopp med dyre reparasjoner.

 

 

 

 

Se hvordan de kraftige magnetene virker: