Digitalisering, robotisering og autonome systemer er trendord for alle bransjer. Dette er noen av mulighetene det kan gi deg.

 

Kort oppsummert er digitalisering innhenting av data og evnen til å utnytte dette. Må du utsette digitalisering til du kjøper nytt verk? Nei, ditt eksisterende verk inneholder antagelig ein rekke komponenter som gir data. Det er hvordan du bruker dataen som gir resultater.

 


Optimal drift

 

På maskiner kan du lese av motoreffekt og måle belastning. Mange maskiner har også sensorer for temperatur, vibrasjon eller oljetrykk som kan være nyttige å overvåke i daglig drift.

Si at drivtrommel går på samme turtall, men hastighet på transportbandet går senere enn vanlig. Da er det antagelig drivtrommelen som spinner. Da er det kanskje skrapene som ikke er justert riktig eller masse som bremser transportbåndet. Ved å fange dette opp tidlig kan du redusere slitasje på transportbandet på holde produksjonsvolumet oppe på kort sikt, og unngå nedetid på lang sikt.

 

Finknuseverket vi designet og bygget for Hellviksplitt er fullautomatisk. Det har fullnmeldere i silo, rotasjonsvakt i transportør, nivå- og vibrasjonsvakt i sikt, volumvekt på transportør, fullmelder i knuser m.m.

 

 

Høy kvalitet på sluttprodukt

 

 

På prosess nivå er gevinsten størst. Her kan innsamling av data gi deg høy og jevn kvalitet på slutt produktene. Det siste året har vi jobbet med flere nye systemer som gir langt bedre rapporter på produksjon, da kan målesystemer fort lønne seg.

 

 


Bedre vedlikehold med trendanalyse

 

Du kan installere sensorer som hjelper deg å utføre mer systematisk vedlikehold. Ved å måle trender kan du blant annet avdekke; mangel på smøring, vibrasjoner opptil 3 mnd før evt. lagerhavari og mye mer.

Her fins en rekke sensorer som kan gi tilbakemelding til vedlikeholdsansvarlig på et tidlig tidspunkt. Dette kombinert med gode rutiner og loggføring av arbeidet bør eliminere alle uønskede stopp. Her handler det først og fremst om å sette ønsket nivå og starte arbeidet

 

 

Er du nysgjerrig på hva digitale systemer kan gjøre i ditt verk?

Last ned denne sjekklisten som kartlegger de digitale systemene i ditt verk.

 

 

 

Full oversikt med ultralyd

 

Vektsystemer basert på ultralyd er i ferd med å gi flere av våre kunder full oversikt på hvor mange tonn som produseres til enhver tid, på alle fraksjoner. Dette hjelper deg å forstå hvordan du utnytter anlegget på best mulig måte og der gir oversikt over produsert volum pr fraksjon.

 

Ved å overvåke masser i anlegget kan du:

  • Ta bort behovet for å «måle opp» lager ettersom du har full oversikt
  • Transportører uten masse kan stoppes for å spare energi  (redusere tomgangskjøring)
  • Du kan vurdere hvilke skift som trenger bedre opplæring og operatør forståelse
  • Ved økt retur til knuser blir du varslet om at knuser bør sjekkes
  • Endrer massebalansen mellom fraksjoner ut av sikt, kan det tyde på hull i duker eller andre lekkasjer
  • Bedre kontroll på økonomi med nøyaktig oversikt på produksjonskost pr fraksjon

 

 

 


Utnytt kapasitet med fuktighetsmåler

 

Dei siste årene har fuktighetsmålere blitt nøyaktige og bedre tilpasset vår bransje. Disse vaktene hjelper deg å utnytte kapasiteter maksimalt. Dersom massen blir for fuktig kan det tette sikteduker, spesielt med masser som inneholder 0-stoff. Da kan anlegget trimmes optimalt basert på målt fuktighet.

Du kan også gjøre tiltak overfor støvdemping basert på fuktigheten. På denne måten kan du unngå at massen bli for våt ved vanning, og unngå at massen blir for tørr og støver før du rekker å starte anlegget.

 

 

Bildet er fra film om plattformen Insight som teknologibedriften Effera har utviklet med Telia i ryggen. Så langt har 74 anleggssteder og 6900 brukere  begynt å ta i bruk dette verktøyet.

 

 

 

 

 

4 enkle tiltak du kan gjøre i dag

 


Har du sett en pensjonist prøve å bruke en smarttelefon for første gang? Dess lenger du venter med å ta i bruk digitale verktøy i driften, jo lenger bak blir du hengende.

Det kommer til å bli en del av vår hverdag om vi vil det eller ikke, og de som omfavner teknologien tidlig kommer til å ha konkurransefortrinn; store kutt i vedlikeholdskostnader, optimal drift og bedre økonomi.

 

 

Her noen tiltak for å komme i gang:

  1. Se på gjentagende problemer
  2. Kartlegg hvilke komponenter som finnes
  3. Finn ut hvilken data disse kan gi deg
  4. Definer hvilke behov du har

 

 


For å gjøre jobben enklere har vi laget en sjekkliste som du kan bruke til å kartlegge hvilke tiltak som er nødvendig.


Start i dag med tilpasset sjekkliste,  klikk på knappen for å laste ned: